Chủ nhật, 14/02/2016
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu tiếp xúc cử tri
Dự án Luật, Pháp lệnh
Tài liệu kỳ họp thứ 11
TL tổng kết nhiệm kỳ
Thống kê
Đang truy cập: 17
Đã truy cập: 283794
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin HĐND
In nội dung Gửi cho bạn
 
Tin HĐND
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tham dự Hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cùng đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Diễn ra ngay sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào sáng nay, Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016 nhằm tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ; qua đó đề ra một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2016- 2021.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra của Quốc hội, Chính phủ, mặc dù còn những hạn chế, bất cập nhưng chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, ngày càng chuyên nghiệp hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Hội đồng nhân dân đã có vị thế ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp đã thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn, nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng và lợi thế của từng địa phương.

Sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền địa phương đã góp phần hết sức quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng khá cao. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội được bảo đảm, quốc phòng- an ninh được nâng lên, chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn sắp tới.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hoạt động của chính quyền địa phương còn tồn tại một số bất cập, hạn chế như việc tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan còn chồng chéo, thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn rườm rà gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn hạn chế về phẩm chất và năng lực. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp cần phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục hạn chế, yếu kém, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày “Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011- 2016 đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới”, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo đánh giá chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp đã từng bước được củng cố, kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng phát huy được vai trò vị trí là cơ quan đại diện cho nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Hoạt động của Hội đồng nhân dân trong suốt chặng đường 70 năm hình thành và phát triển từng bước, trở thành “cầu nối giữa Đảng với nhân dân”. Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng được hoàn thiện và phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Hội đồng nhân dân các cấp cũng còn những vấn đề cần khắc phục như: cơ cấu, chất lượng của đại biểu Hội đồng nhân dân và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân còn hạn chế; chất lượng kỳ họp chưa thực sự đồng đều; một số đại biểu chưa phát huy được đầy đủ vai trò đại diện; hoạt động giám sát hiệu quả chưa cao, hoạt động tái giám sát nhất là ở cấp huyện, cấp xã còn hạn chế. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tại một số địa phương chưa làm hết trách nhiệm, chủ yếu là tiếp thu và chuyển đến cơ quan khác…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày “Báo cáo của Chính phủ về tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011- 2016 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban nhân dân các cấp đã tập trung chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp thích hợp để phấn đấu đạt chỉ tiêu kinh tế đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước giai đoạn 2011- 2015 đạt khoảng 5,9%/năm; đến nay đã có 13/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối được ngân sách; công tác giáo dục cũng được đẩy mạnh, mạng lưới y tế được củng cố với nhiều cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, xã được đầu tư; hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí, phát thanh- truyền hình, xuất bản đã được Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo thực hiện đúng hướng, bám sát các nhiệm vụ chính trị để thông tin kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân; đến nay tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá đạt 82,32%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hoá đạt 53, 72%. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá đạt 58,85%...

Bên cạnh đó, hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp còn một số tồn tại, hạn chế như công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở một số địa phương còn chưa có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn nên phải điều chỉnh nhiều lần; công tác cải cách hành chính tuy đã đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn còn nhiều bất cập; trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân, cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân và từng thành viên còn chưa rõ ràng.

Nhằm khắc phục những bất cập còn tồn tại trong thời gian qua, Báo cáo của Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ công tác trong thời gian tới như: Tập trung các giải pháp và có các biện pháp cụ thể trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại trong nhiệm kỳ 2011- 2016; Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, các định hướng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ở mỗi địa phương trong nhiệm kỳ 2016- 2021; Tập trung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; Tập trung hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã đề ra…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận các bản Báo cáo. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, để hoạt động của Hội đồng nhân dân đạt hiệu quả cao và được cử tri tin tưởng, thường trực Hội đồng nhân dân các cấp cần gần dân, sát dân, tích cực lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, cũng như những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm; hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp cần bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và xác định giải pháp rõ ràng; chú trọng cải cách hành chính, đặc biệt làm tốt công tác tiếp dân, xử lý dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của công dân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đánh giá cao các hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đã tiếp tục đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Hội đồng nhân dân ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Ủy ban nhân dân ngày càng phát huy vai trò là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực trong nước và ngoài nước; tạo sự thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm tốc độ tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo bước phát triển mới trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tích cực chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, có chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân./.

 

Nguồn: quochoi.vn


Bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI

Trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 11, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10; Thường trực HĐND tỉnh trình bày tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; tiếp thu và giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao về các nội dung HĐND thảo luận tại kỳ họp; đồng thời thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Chương trình xây dựng Nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp căn cơ, đồng bộ để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh và thu hút mạnh vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển, tránh nguy cơ tụt hậu so với các tỉnh trong khu vực miền Trung… HĐND tỉnh đã quyết định chọn năm 2016 là “Năm doanh nghiệp”, với mục tiêu tổng quát là ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế; bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao hơn các năm trước gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngay từ những ngày đầu năm; tập trung thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp đã được HĐND tỉnh quyết định, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tạo động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân tỉnh nhà phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả các giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm

Chống thất thu thuế để tăng nguồn ngân sách

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế nêu: qua báo cáo của Thanh tra tỉnh, qua thanh tra 20 doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu vi phạm, đã phát hiện 18 DN (chiếm 90%) có sai sót trong kê khai dẫn đến nộp thiếu các loại thuế với số tiền hơn 9,3 tỷ đồng. Điều này cho thấy thất thu thuế còn nhiều và công tác quản lý thuế còn có vấn đề. Tình trạng thất thu thuế là không nhỏ; doanh nghiệp có số thu càng lớn thì mức độ sai phạm về nghĩa vụ thuế càng nhiều. Cục thuế lý giải gì về vấn đề này và biện pháp chống thất thu đã được đặt ra như thế nào?

Thừa ủy quyền UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Đình Công khẳng định, số thuế nộp thiếu của 20 DN được thanh tra chủ yếu là do hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế, không có hành vi gian lận và trốn thuế. Theo quy định doanh nghiệp tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về kê khai thuế của mình. Việc sai sót của DN dẫn đến thất thu thuế tất yếu có thể xảy ra, do đó chức năng thanh tra kiểm tra thuế được tăng cường để giám sát việc thực hiện kê khai thuế của doanh nghiệp. Hàng năm Cục thuế đã tiến hành thanh tra kiểm tra khoản 20% số lượng doanh nghiệp kê khai thuế để phát hiện các vi phạm nhằm chấn chỉnh kịp thời và thông qua kết quả thanh tra, kiểm tra thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng hơn pháp luật về thuế. Có thể nói việc thất thu thuế trên không phải là công tác quản lý thuế có vấn đề, mà chủ yếu ở công tác chống thất thu theo quy định của Luật quản lý thuế.

Về giải pháp chống thất thu ngân sách, ông Phan Đình Công cho biết, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nhận thức đầy đủ các chính sách thuế để thực hiện tự kê khai, tự nộp thuế đúng chính sách và thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về thuế. Ngành thuế tỉnh sẽ áp dụng mô hình quản lý rủi ro tiên tiến để đánh giá phân tích xác định các doanh nghiệp rủi ro thất thu thuế cao. Qua đó tiến hành thanh tra, kiểm tra đúng đối tượng, có hiệu quả và xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về thuế ngoài số thuế bị truy thu do khai sai dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế…

Sẽ xây dựng đề án phát triển du lịch

Đại biểu Trần Duy Tuyến, Bí thư thị xã Hương Trà chất vấn: Trong những năm qua, mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, hình thành nhiều tour du lịch mới, tuy nhiên, tình hình khách du lịch đến Huế giai đoạn 2011-2015 đạt thấp so với kế hoạch đề ra, sản phẩm du lịch của Thừa Thiên Huế vẫn rất nghèo nàn. Nguyên nhân của thực trạng này và những giải pháp sắp tới để tạo điều kiện thúc đấy du lịch tiếp tục phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh nổi trội của tỉnh.

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2015, ngành Du lịch đạt mức tăng trưởng khá so với kế hoạch đề ra, lượt khách tăng gần 2 lần và doanh thu bình quân tăng 15% so với giải đoạn trước. Trong năm 2014 và 2015, tỷ lệ tăng trưởng khách du lịch có dấu hiệu tăng trưởng chậm, đặc biệt là khách lưu trú và khách quốc tế là do tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp dẫn đến sự suy thoái và một số ngành dịch vụ, trong đó có du lịch tăng trưởng chậm lại và đặc biệt có thời điểm tăng trưởng âm. Lượng khách du lịch quốc tế tàu biển cập cảng Chân Mây khá lớn, nhưng lượng khách này chỉ đến tham quan, sử dụng các loại hình dịch vụ và đi trong ngày hoặc lưu trú trên tàu dẫn đến việc lượng khách quốc tế ở mức tăng trưởng thấp.

Về sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, ông Phan Tiến Dũng lý giải, hệ thống sản phẩm du lịch của tỉnh chính là văn hóa - di sản nhưng do chậm “đổi mới chất lượng” nên dẫn đến “bão hòa”. Điều này thể hiện là các di tích lịch sử văn hóa ở Huế chỉ mới khai thác được một phần trên cơ sở các điểm cũ, chưa mở rộng thêm các điểm mới; các di tích, danh thắng khác chưa được đầu tư tu bổ, tôn tạo hoàn chỉnh để trở thành các điểm du lịch hấp dẫn; còn thiếu các loại hình dịch vụ, các điểm mua sắm, các mặt hàng lưu niệm chất lượng cao. Du lịch biển, đầm phá là thế mạnh nhưng mức độ đầu tư thấp; hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với các điểm tắm biển thiếu đồng bộ; hệ thống dịch vụ phục vụ khách tại các bãi tắm còn manh mún, nhỏ lẻ, hoạt động mang nặng tính mùa vụ; việc kết nối khách du lịch đường biển và đường hàng không đến với Huế thời gian qua còn nhiều khó khăn.

Theo ông Phan Tiến Dũng, để xây dựng và làm mới sản phẩm du lịch, thời gian tới, bên cạnh nâng cao chất lượng loại hình du lịch di sản, mở rộng phạm vi trưng bày tham quan, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tại các điểm di tích, ngành Du lịch tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch phát huy loại hình du lịch tâm linh; đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch gắn với thương hiệu ẩm thực Huế. Cùng với đó, kêu gọi và tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư chiến lược như Bitexco, Vingroup…đến nghiên cứu đầu tư vào du lịch, dịch vụ; tiếp tục phối hợp, liên kết với các hãng lữ hành lớn như: Vietravel, Saigontourist, Vidotour, Vietnamtourist để xây dựng các tour tuyến đặc sắc đưa khách số lượng lớn đến Huế. Thúc đẩy mối liên kết vùng du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, đồng thời mở rộng  liên kết du lịch vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây nguyên, Hà Nội, TP HCM và một số nước ASIAN…để phát huy lợi thế so sánh, tính cá biệt và các ưu thế chung trong sự liên kết này.

Làm rõ hơn vấn đề này, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, phát triển du lịch là chương trình trọng điểm của tỉnh; sắp tới HĐND tỉnh sẽ phải thông qua đề án phát triển du lịch cho phù hợp hơn trong giai đoạn tới, qua đó các giải pháp sẽ được ngành Du lịch triển khai hàng loạt và đồng bộ hơn nhằm phát huy những thế mạnh, khắc phục tồn tại, hạn chế để ngành du lịch-dịch vụ thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Chưa phát hiện chất cấm trong thực phẩm

Đại biểu Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chất vấn: Hiện nay, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của tỉnh ta còn tồn tại nhiều khó khăn như: chưa kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thực phẩm từ nơi khác đến và các điểm giết mổ gia súc, gia cầm; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn nhỏ lẻ, thủ công nên thiết bị, qui trình sản xuất, chế biến còn hạn chế; một số cơ sở chế biến chạy theo lợi nhuận nên vi phạm qui định về an toàn thực phẩm (ATTP); thức ăn đường phố, vỉa hè tại các đô thị chưa được kiểm soát chặt chẽ…Tỉnh có giải pháp khắc phục những khó khăn để đảm bảo VSATTP cho cuộc sống của nhân dân?

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Nam Hùng cho biết, hiện nay, công tác kiểm soát vận chuyển thực phẩm từ nơi khác đến khá chặt chẽ, các điểm giết mổ gia súc gia cầm đã được quy hoạch tập trung, vì vậy đã cơ bản kiểm soát và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh. Còn về mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đây là tình trạng chung của cả nước; bởi các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên 80% nhỏ lẻ, thủ công. Do đó rất khó kiểm soát được quy trình sản xuất, chế biến; nhất là đối với thức ăn đường phố, vỉa hè, các gánh hàng rong, các điểm bán lưu động, các điểm chỉ bán vào ban đêm.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về vận chuyển thực phẩm, giết mổ, nhất là sử dụng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm. Thời gian tới, Ngành Y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra việc vận chuyển thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm các chất không được phép xử dụng trong chăn nuôi gia súc gia cầm ở các trang trại chăn nuôi, lò mổ; tăng cường phối hợp công tác thanh, kiểm tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành nhằm xử lí nghiêm các cơ sở vi phạm, các cơ sở để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm kém chất lượng...

Nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về trật tự an toàn giao thông

Về vấn đề trật tự an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Thanh Sơn chất vấn: hiện nay một thực tế là nhiều em học sinh THCS, THPT đang sử dụng xe đạp điện làm phương tiện đi học hàng ngày nhưng không đội mũ bảo hiểm và còn chạy nhanh, lạng lách,…gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông. Bên cạnh trách nhiệm của gia đình và nhà trường, xin hỏi trách nhiệm của ngành Công an như thế nào? Giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Quốc Hùng cho biết, căn cứ các quy định của pháp luật và với chức năng của ngành, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể, các trường học và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho hầu hết các đối tượng là học sinh, sinh viên. Đồng thời bố trí lực lượng kiểm tra tại tất cả những điểm, khu vực tập trung như trường học, các tuyến nội thị để tuyên truyền, kiểm soát, nhắc nhở và xử phạt nghiêm những trường hợp học sinh, sinh viên điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định…

Hiện nay, xe đạp điện là phương tiện phổ biến được học sinh, sinh viên sử dụng làm phương tiện đi học hàng ngày nên số lượng xe này rất lớn trên tất cả các địa phương, tập trung ở địa bàn thành phố Huế. Vì vậy, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tập trung lực lượng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, sinh viên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện như: Không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đáng võng, chạy quá tốc độ quy định tập trung ở địa bàn thành phố Huế…

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Ngày làm việc thứ 2, HĐND tỉnh đã thông qua 07 Nghị quyết quan trọng

Theo đó, HĐND tỉnh nghe, cho ý kiến các nội dung gồm: Đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2016; ban hành Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C; đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2014; thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tờ trình về quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; thông qua đề án đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô - huyện Phú Lộc đợt II… 

Theo tờ trình của UBND tỉnh, năm 2016 có 267 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích là 1.173,9 ha; chuyển mục sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang mục đích khác với tổng diện tích 309,72 ha để thực hiện 211 công trình, dự án. Ngoài ra, đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện đối với 130 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 914,36 ha và 110 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với tổng diện tích 213,42 ha đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2015 sang thực hiện vào năm 2016.

Các đại biểu cho rằng, thực hiện Luật đất đai năm 2013, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2015. Do năm đầu tiên triển khai, nên việc thu hồi đất mới đạt 49,9% kế hoạch cho 129/259 dự án và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang đất khác cho 137/247 dự án, đạt 55,4% kế hoạch. Vì vậy, các đại biểu đề nghị năm 2016, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương bám sát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công hàng năm để đăng ký danh mục dự án trình HĐND tỉnh, đảm bảo Nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện có hiệu quả, đạt kế hoạch đề ra.

Để đáp ứng nhu cầu cơ bản, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng chỗ ở của nhân dân. Theo tờ trình của UBND tỉnh, mục tiêu của Chương trình nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là tỷ lệ nhà kiên cố toàn tỉnh đạt 70% (trong đó đô thị đạt trên 75%, nông thôn đạt 65%); đảm bảo diện tích nhà ở bình quân: 25,40 m2/người (đô thị 29,30 m2/người, nông thôn 21,50 m2/người), diện tích nhà ở tối thiểu đạt 8m2/người; tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở mới đạt trên 60%. Đến năm 2030, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân 30,48 m2/người, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 12m2/người.

Căn cứ Luật nhà ở 2014, các đại biểu HĐND đã đồng tình về sự cần thiết phải có Nghị quyết của HĐND về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Bởi, việc phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là người nghèo, người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh có thể tạo lập chỗ ở phù hợp, ổn định cũng như khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở tại đô thị và các vùng nông thôn. Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành, đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai để thực hiện được các mục tiêu đã đưa ra trong đề án Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 152 đơn vị hành chính cấp xã với 1.488 thôn, tổ dân phố. Trong đó, có 09 tổ dân phố có quy mô dưới 70 hộ, 36 tổ dân phố có quy mô từ 71-100 hộ; 66 thôn có quy mô dưới 50 hộ và 238 thôn có quy mô từ 51-100 hộ; có 36 thôn có quy mô trên 500 hộ; 04 thôn quy mô lớn trên 1.000 hộ.

Để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã theo Thông tư 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ. UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng qui mô thôn, tổ dân phố trên địa bàn và xây dựng đề án sáp nhập, chia tách, thành lập các thôn, tổ dân phố mới. Đến nay, đã có 358 thôn, tổ dân phố (205 tổ dân phố, 153 thôn) tiến hành hoạt động chia tách, sáp nhập và thành lập mới.

Cụ thể: có 141 thôn của các huyện tiến hành rà soát, sắp xếp và sáp nhập, hình thành 71 thôn mới (giảm 70 thôn); 205 tổ dân phố của Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà tiến hành rà soát, sắp xếp và sáp nhập, hình thành 137 tổ dân phố mới (giảm 68 tổ dân phố); chia tách 12 thôn của các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền và Thị xã Hương Thủy thành 34 thôn mới (tăng 22 thôn); thành lập mới tổ dân phố Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Sau khi sáp nhập, chia tách và thành lập mới thôn, tổ dân phố; toàn tỉnh còn lại 1.373 thôn, tổ dân phố (gồm 729 thôn và 644 tổ dân phố); giảm 115 thôn, tổ dân phố so với hiện nay.

Nhất trí với đề án sáp nhập, chia tách, thành lập các thôn, tổ dân phố mới, các Đại biểu đề nghị sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, UBND tỉnh sớm ban hành các Quyết định thành lập thôn, tổ dân phố mới và chỉ đạo UBND các cấp khẩn trương kiện toàn hệ thống chính trị, các chức danh hoạt động không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật, đảm bảo cho hoạt động tự quản ở thôn, tổ dân phố mới không bị gián đoạn, phục vụ tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, lưu ý về việc đặt đến tên mới của thôn, tổ dân phố để không gây khó khăn về thủ tục hành chính và tư pháp có liên quan cho người dân.

Buổi chiều ngày họp thứ 2, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Mai Văn Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế do chuyển công tác và bầu bố sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh; ông Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh với 100% số phiếu bầu của Đại biểu HĐND có mặt tại kỳ họp.

Ngày mai 11/12/2015, ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh với các nội dung: Nghe UBND tỉnh báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 và Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11; HĐND tỉnh họp phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND năm 2016.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


HĐND tỉnh thảo luận về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, các đại biểu HĐND tỉnh đồng tình với báo cáo của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp và cho rằng, năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 9,03%, cao hơn mức tăng 8,27% của năm 2014, kết quả này cho thấy cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng; sản xuất công nghiệp đã có đà phục hồi thể hiện chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,1% so với năm 2014; lĩnh vực dịch vụ tiếp tục đóng góp lớn nhất với 5,45 điểm phần trăm vào mức tăng chung, tiếp theo là khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 3,08% điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,5 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, du lịch là thế mạnh nổi trội của tỉnh nhưng ngày càng giảm sức hấp dẫn và đang đi ngược xu hướng các tỉnh trong khu vực miền Trung, thể hiện là lượng khách du lịch lưu trú năm 2015 giảm 3,75% so với năm trước, trong khi đó khách du lịch lưu trú ở các tỉnh trong khu vực đều tăng từ 5-10%. Ngoài nguyên nhân khách quan do tác động suy giảm trong hoạt động du lịch ngoài nước thì ngành du lịch của tỉnh còn lúng túng trong việc cụ thể hóa và triển khai Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế được HĐND tỉnh thông qua từ năm 2013 nên sản phẩm dich vụ du lịch vẫn rất nghèo nàn; thế mạnh về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên…chưa được khai thác đúng tầm giá trị của nó; các lợi thế khác như du lịch biển, du lịch đầm phá, du lịch sinh thái chưa thực sự phát triển; dịch vụ lữ hành chậm phát triển và còn thiếu các doanh nghiệp đầu tàu trong hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Vì vậy, năm 2016, UBND tỉnh cần đánh giá toàn diện chương trình trọng điểm về phát triển du lịch - dịch vụ để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương; đồng thời có những chính sách, giải pháp đột phá nhằm tạo mọi điều kiện để du lịch phát triển.

Các đại biểu cũng cho rằng, phát triển công nghiệp là chỉ tiêu rất quan trọng, phản ánh tính bền vững của kinh tế tỉnh nhà trong trung và dài hạn. Theo dự báo của Sở kế hoạch và Đầu tư thì năng lực tăng thêm của ngành công nghiệp trong năm tới không nhiều và chưa xuất hiện nhân tố mới có tính đột phá, đóng vai trò động lực thúc đẩy công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, đây là một thách thức lớn cần có sự nỗ lực cao độ của các cấp, ngành mới có thể hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2016. Bên cạnh đó, công tác huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng so với cùng kỳ về giá trị tương đối, song lại thấp hơn nhiều so với các tỉnh trong khu vực miền Trung về giá trị tuyệt đối. Thời gian tới, nếu không thu hút được thêm các dự án lớn đầu tư trên địa bàn thì rất khó khăn cho thực hiện các dự án trọng điểm theo kế hoạch đề ra.

Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất nói chung tăng 4,22% so với kế hoạch 2,5%, kết quả này là nhờ sản xuất nông nghiệp được mùa, chăn nuôi có bước phát triển, dịch bệnh được kiểm soát; việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản đã đạt được kết quả bước đầu, qua đó thúc đẩy năng lực đánh bắt xa bờ, nên sản lượng đánh bắt thủy sản tăng 10,4% so với cùng kỳ. Có thể thấy, sản xuất nông nghiệp tuy đã có sự tăng trưởng nhưng cần phải chuyển dịch mạnh trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo hàng hóa nông sản có giá trị gia tăng lớn; đồng thời, quan tâm và có các giải pháp phù hợp để phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. 

Đồng nhất với các ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho rằng, nhìn tổng thể chung thì tỉnh ta đang đối mặt với nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các địa phương trong khu vực và bình quân chung của cả nước. Do đó, giai đoạn 2016-2020 phải tạo bước đột phá mới trên một số lĩnh vực, năm 2016 đã được Đảng bộ tỉnh xác định là “Năm doanh nghiệp” để tập trung chăm lo phát triển doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; xây dựng chính sách ưu tiên hỗ trợ đối với các nhà đầu tư có uy tín và tiềm lực, các dự án lớn làm đòn bẩy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong dài hạn; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất; tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; nghiên cứu để xã hội hóa công tác bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị quần thể di tích Cố đô Huế cũng như thay đổi cơ chế và cấp quản lý đối với các bãi biển nhằm khai thác có hiệu quả hơn lĩnh vực du lịch biển.

Năm 2016, tỉnh ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế; bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao hơn các năm trước gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Một số chỉ tiêu chủ yếu: tổng sản phẩm trong tỉnh tăng: 9%; tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (GRDP): trên 2.100 USD; giá trị xuất khẩu hàng hoá 750 triệu USD; tổng đầu tư toàn xã hội 18.700 tỷ đồng, tăng 15%; thu ngân sách Nhà nước 5.629 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm ở mức 1,7 - 2,0% (theo chuẩn thời kỳ 2016 - 2020)... Tập trung thực hiện 4 chương trình trọng điểm: phát triển du lịch - dịch vụ; phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp;xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực.

 

                                                               www.qhhdthuathienhue.gov.vn

Khai mạc Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI

Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh diễn ra vào thời điểm có nhiều thuận lợi: Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành công tốt đẹp với những quyết định quan trọng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2015 - 2020; Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016... Đây là những căn cứ, cơ sở, định hướng lớn để HĐND tỉnh thảo luận những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

 

        Các đại biểu tham dự phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 11

 

Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận và quyết định những nội dung sau đây: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2016; quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2014; Xem xét, thông qua các nghị quyết chuyên đề quan trọng, gồm: sáp nhập, chia tách và thành lập các thôn mới, tổ dân phố mới trên địa bàn toàn tỉnh; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng năm 2016; tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C; quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở; đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc; thông qua chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016; HĐND tỉnh sẽ nghe thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Chính quyền năm 2016; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10; báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân, công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2016. HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để thực hiện quyền giám sát thông qua việc chất vấn UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan, tập trung vào những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh rằng, đây là kỳ họp cuối năm, có rất nhiều nội dung quan trọng, nhất là việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, do vậy đồng chí đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc, giúp HĐND tỉnh quyết định đúng đắn các vấn đề, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn 


Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI sẽ diễn ra từ ngày 09 - 11/12/2015

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân năm 2015; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà đại biểu và cử tri trong tỉnh quan tâm. Trong đó, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016; thông qua quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh sẽ thông qua 14 nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh năm 2016; Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016; Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2016; Nghị quyết về đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2016; Nghị quyết về thành lập, sáp nhập một số thôn, bản, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020; Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Nghị quyết về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C; Nghị quyết đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn lăng Cô (đợt 2); Nghị quyết quy định mức chi công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp thứ 11, dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 09 - 11/12/2015); phiên khai mạc kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn và phiên bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (TRT). 

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, trong năm 2015 đã tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, trọng tâm là tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh không xảy ra tội phạm mang tính tổ chức băng nhóm kiểu xã hội đen, tội phạm mang tính quốc tế. Tình hình tội phạm giảm so với cùng kỳ năm 2014, đã khởi tố 586 vụ/963 bị can (giảm 21 vụ, giảm 33 bị can). Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự Viện Kiểm sát hai cấp đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Tình hình khiếu nại, tố cáo về tư pháp không có các vụ việc phức tạp, khiếu nại đông người, không có trường hợp người khiếu nại về các quyết định, hành vi tố tụng của các cơ quan tư pháp, kiến nghị xin xem xét giảm án, kháng cáo… Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Viện sẽ tập trung lãnh đạo đơn vị xác định đúng trọng tâm, trọng điểm nội dung đột phá của đơn vị trong năm 2015, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra các biện pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; tăng cường tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các cơ quan liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho các VKSND cấp huyện.

Sau khi nghe những ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về các kết quả đã đạt được trong năm 2015, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí nhấn mạnh rằng cần phải  nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng, giải quyết tốt tin báo tội phạm, nâng cao chức năng kiểm sát ngăn ngừa các vi phạm của các cơ quan tố tụng, điều tra; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ ngành; phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hoạt động tư pháp, kịp thời thống nhất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết án, nhất là các vụ án trọng điểm, phức tạp, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

 

Phương An


Về đầu trang
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Thông tin mới
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2016

Quy định mới về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo; tăng lương tối thiểu vùng; cấp học bổng chính sách cho HSSV dân tộc thiểu số nghèo; hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có hoàn cảnh khó khăn... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2016.

10 Luật có hiệu lực từ 01/01/2016

Từ 1/1/2016, 10 luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ; Luật kiểm toán; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật tổ chức Quốc hội.

Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI

Chiều 16/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp liên tịch với UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI. Đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi họp.

Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2015 của Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2015 của Thường trực HĐND tỉnh như sau:

Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội 6 tháng đầu năm 2015

Thực hiện Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết số 08/2002/QH11 của Quốc hội về việc Ban hành quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông