Thứ ba, 31/05/2016
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu tiếp xúc cử tri
Dự án Luật, Pháp lệnh
Tài liệu kỳ họp thứ 12
Bầu cử
Thống kê
Đang truy cập: 17
Đã truy cập: 334431
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin HĐND
In nội dung Gửi cho bạn
 
Tin HĐND
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua 07 nghị quyết chuyên đề quan trọng, tạo hành lang pháp lý để các cấp, các ngành chỉ đạo, điều hành trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển lĩnh vực giáo dục đào tạo, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn tới… Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh; kiện toàn một bước tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về du lịch, thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả của ngành du lịch ngang tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ, đi sâu phân tích những việc đã làm được, những việc chưa làm được trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; qua đó, rút ra được nhiều bài học quý báu, bổ ích để HĐND các khóa sau tham khảo, vận dụng vào thực tiễn tổ chức và hoạt động của mình.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND tỉnh khóa VI đã kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành tựu và bài học kinh nghiệm của các khoá trước để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp bách trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thường xuyên bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy để thể chế hóa về mặt nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hoạt động giám sát đem lại nhiều kết quả tích cực, giúp các cấp, các ngành phát hiện kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh luôn được đổi mới, linh hoạt, đáp ứng ngày càng cao của thực tiễn cuộc sống. Hoạt động của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân đã từng bước đổi mới và có nhiều tiến bộ trong công tác xét xử, thi hành án, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội và MTTQ Việt Nam tỉnh; sự đóng góp tích cực của các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng với sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh, kinh tế - xã hội tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết của HĐND khóa VI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 đề ra đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì tăng trưởng bình quân trên 9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng trưởng nhanh tỷ trọng dịch vụ - du lịch và công nghiệp; huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; chất lượng cuộc sống, môi trường sống được nâng lên. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ; năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao. Du lịch - dịch vụ phát triển chưa ngang tầm với tiềm năng, thế mạnh; thu hút đầu tư còn khó khăn, nhất là nhà đầu tư lớn có năng lực, uy tín; công tác cải cách hành chính ở một số ngành, địa phương chưa đạt hiệu quả cao… Việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh của các cấp, các ngành có lúc còn chưa đồng bộ, kịp thời và thiếu kiên quyết; công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri ở các cấp, các ngành trong một số lĩnh vực vẫn còn chậm… Tất cả những hạn chế, tồn tại nên trên cần được khắc phục để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dân cử địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê trường Lưu nhấn mạnh, kỳ họp thứ 12 là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khóa VI, song theo Luật Tổ chức HĐND và UBND, nhiệm vụ của HĐND, các cơ quan của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn tiếp tục cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa sau. Vì vậy, sau kỳ họp này, cùng với việc triển khai thực hiên các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh để hoàn thiện báo cáo tổng kết gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan; các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để tạo sự đồng thuận và đóng góp tích cực của cử tri và nhân dân nơi ứng cử, góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri trong tỉnh nhiệm kỳ tới.

 

 

 

Tại phiên bế mạc, HĐND tỉnh đã trao Bằng khen cho 19 đại biểu HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Thành lập Sở Du lịch để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương

Tiềm năng phong phú

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thừa Thiên Huế nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc - Nam cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển; trục Hành lang kinh tế Đông - Tây nối Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam qua đường 9; có cảng nước sâu Chân Mây khả năng tiếp nhận tải trọng tàu trên 50.000 DWT, là một trong 46 cảng biển được Hiệp hội Du thuyền Châu Á (ACA) lựa chọn xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền ở khu vực Đông Nam Á; một trong những trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ lớn của cả nước và là cực quan trọng về phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Thừa Thiên Huế là vùng đất giàu di sản, lịch sử đã để lại nơi đây một hệ thống di tích phong phú với gần 1.000 di tích, trong đó có 153 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh, hệ thống này bao gồm: 86 di tích cấp quốc gia, 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng, di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích kiến trúc tôn giáo..., đặc biệt Quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Thừa Thiên Huế còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa phi vật thể phong phú, trong đó Nhã nhạc Việt Nam - Âm nhạc cung đình triều Nguyễn được công nhận là Kiệt tác phi vật thể truyền khẩu đại diện của nhân loại; ca Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trang phục, nếp sống, ẩm thực, ngành nghề thủ công truyền thống... là những giá trị vô cùng đặc sắc thể hiện những đặc trưng văn hóa Việt Nam. Vùng đất này còn là nơi bảo lưu một kho tàng lễ hội phong phú bao gồm: lễ hội cung đình, lễ hội dân gian truyền thống, lễ hội tôn giáo...

Thừa Thiên Huế có đầy đủ các dạng địa hình núi, gò đồi, đồng bằng, đầm phá và biển, có Vườn quốc gia Bạch Mã - một trong những Vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, bờ biển dài 128 km và 86 km đường biên giới có nhiều cửa khẩu thông với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là điều kiện phát triển du lịch, diện tích đầm phá Thừa Thiên Huế rộng nhất khu vực Đông Nam Á (gồm phá Tam Giang, đầm Thủy Tú, đầm Cầu Hai, đầm An Cư chiếm 13% diện tích toàn tỉnh). Vịnh Lăng Cô được công nhận là một trong những Vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Là ngành kinh tế mũi nhọn

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Với lợi thế về mặt địa lý, được thiên nhiên ưu đãi và có một truyền thống văn hoá lâu đời, ngành du lịch của tỉnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh để xây dựng thành một trung tâm du lịch lớn ở Việt Nam. Du lịch được xác định là ngành mũi nhọn, nên trong nhiều năm qua tỉnh đã đề ra nhiều chính sách phù hợp khuyến khích các ngành và các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành du lịch. Qua việc triển khai Năm du lịch Quốc gia Huế 2012, các kỳ Festival Huế, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch đã tăng lên đáng kể. Nhiều khu du lịch, vui chơi giải trí đã được quy hoạch và xây dựng với nhiều sản phẩm và loại hình du lịch hấp dẫn thu hút du khách. Liên tục trong nhiều năm, du lịch Thừa Thiên Huế luôn được công nhận là một trong những điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Trong 05 năm (từ năm 2010 - 2015), lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế tăng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13%. Năm 2010, tổng lượt khách tham quan, du lịch đạt 1,74 triệu lượt khách, đến năm 2015 đạt 3,126 triệu lượt khách. Du lịch đường biển đã có sự tăng trưởng đáng kể, năm 2010 chỉ đón 17 chuyến tàu với 16.997 lượt khách, năm 2015 đã đón 52 chuyến tàu với 75.520 lượt khách, tăng hơn 3 lần.

Doanh thu du lịch trong 05 năm qua tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12% đóng góp vào GRDP. Năm 2010, tổng doanh thu du lịch đạt 1.338 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 3.000 tỷ đồng. Trong 05 năm (từ năm 2010 - 2015), lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế tăng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13%. Năm 2010, tổng lượt khách tham quan, du lịch đạt 1,74 triệu lượt khách, đến năm 2015 đạt 3,126 triệu lượt khách. Du lịch đường biển đã có sự tăng trưởng đáng kể, năm 2010 chỉ đón 17 chuyến tàu với 16.997 lượt khách, năm 2015 đã đón 52 chuyến tàu với 75.520 lượt khách, tăng hơn 3 lần.

Hiện nay, toàn tỉnh có 543 cơ sở lưu trú với 12.000 phòng, trong đó có 204 khách sạn, với tổng số 7.508 phòng lưu trú, trong đó khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao: 27 khách sạn, với 3.177 phòng; khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1-2 sao: 128 khách sạn, với 3.036 phòng. Có 80 đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh (trong đó có 38 đơn vị quốc tế, 42 đơn vị nội địa).

Thành lập để nâng tầm du lịch

Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò quan trọng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết lao động ở địa phương. Thừa Thiên Huế đang tập tập trung triển du lịch để khẳng định vai trò, vị trí là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước với tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, quy mô hoạt động ngày càng lớn. Mục tiêu được xác đinh là xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành điểm đến an toàn và thân thiện đối với du khách ở trong và ngoài nước. Năm 2016 phấn đấu đón khoảng 3,2 đến 3,5 triệu khách du lịch, trong đó có 1,1-1,3 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 3.200 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2020 đón 5,7 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 6.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 12-15% (giai đoạn 2016 - 2020), thu nhập xã hội từ du lịch đạt 16.500 tỷ đồng. Năm 2020 trên địa bàn đạt khoảng 22.000 lao động trong lĩnh vực du lịch.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh: Với lợi thế về mặt địa lý, được thiên nhiên ưu đãi và truyền thống văn hoá lâu đời, ngành du lịch của tỉnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh để xây dựng thành một trung tâm du lịch lớn ở Việt Nam. Việc thành lập Sở Du lịch nhằm đáp ứng công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực du lịch đang phát triển mạnh mẽ và là ngành kinh tế mũi nhọn của Thừa Thiên Huế, đồng thời phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt.

Với yêu cầu thực tiễn của tỉnh Thừa Thiên Huế và phù hợp với các quy định của Chính phủ, cần thiết thành lập sở Du lịch để khai thát triệt để tiềm năng, phát huy lợi thế và nâng tầm du lịch Thừa Thiên Huế, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa VI đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao. Về nhân sự bộ máy, Sở Du lịch có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; 5 phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý cơ sở lưu trú; Phòng Quản lý lữ hành; Phòng Nghiên cứu Phát triển du lịch) và 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh quyết sách các vấn đề quan trọng

Hơn 125 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Một trong những nội dung quan trọng được nhiều người quan tâm là Tờ trình của UBND tỉnh về xây dựng một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 -2020.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đã có nhiều chuyển biến quan trọng, bước đầu đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp phát triển vẫn thiếu ổn định, chưa khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, từng vùng sinh thái. Đời sống người nông dân và những người làm nông nghiệp chưa cao, nông dân vẫn còn nghèo. Mô hình tăng trưởng nông nghiệp hiện nay chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ. Mô hình tăng trưởng này mới chỉ tạo ra được khối lượng nhiều nhưng giá trị thấp, hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên chưa cao…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016- 2020 nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh. Duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nội tại và đẩy mạnh xuất khẩu. Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực cả trước mắt và lâu dài, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu các tác động tiêu cực khác đối với môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016- 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua. Nội dung chính gồm: hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, hỗ trợ sản xuất, với tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 là 125,58 tỷ đồng (25,11 tỷ đồng/ năm). Đối tượng được áp dụng là cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khuyến khích và tạo động lực cho giáo dục mũi nhọn

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong những năm qua, chất lượng mặt bằng giáo dục của tỉnh từng bước được cải thiện; chất lượng học sinh thi đạt học sinh giỏi các cấp và tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao. Tuy nhiên ngành giáo dục của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập về cơ cấu và chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia... Đặc biệt, trong lĩnh vực phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tuy có quan tâm nhưng thiếu đồng bộ từ tiểu học đến trung học phổ thông; số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi giữa các bộ môn không ổn định; số lượng học sinh đạt giải quốc tế khiêm tốn...

Những bất cập, hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do chưa có chính sách đủ mạnh để khuyến khích và tạo động lực cho học sinh, giáo viên nỗ lực phấn đấu. Xuất phát từ những lý do trên tỉnh Thừa Thiên Huế cần thiết phải ban hành “Một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kì thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế".

Trên tinh thần đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Đáng chú ý, ở giải thưởng các môn văn hóa, học sinh dự giải quốc tế nếu đoạt giải nhất được thưởng 60 triệu đồng, nhì 30 triệu đồng, ba 15 triệu đồng và nhận Bằng khen 7 triệu đồng; đoạt giải khu vực quốc tế tương ứng 70% giải quốc tế. Giải quốc gia nhất, nhì, ba và khuyến khích là 20, 10, 7 và 5 triệu đồng…

Bổ sung một số quy định về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

HĐND tỉnh cũng thảo luận và thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020 cho thấy quá trình triển khai Nghị quyết 8i vẫn còn những tồn tại, hạn chế: số liệu quy hoạch sử dụng đất của tỉnh có chênh lệch so với chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ tại Nghị quyết số 53 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng chưa được điều chỉnh; nhiều diện tích đất trống không nằm trong quy hoạch nên không xác định được chức năng rừng để theo dõi, quản lý và sử dụng; việc quản lý đất lâm nghiệp của một số đơn vị lâm nghiệp nhà nước còn lỏng lẻo, tình trạng lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn còn xảy ra khá phổ biến... Do đó, Ban Kinh tế và Ngân sách cho rằng, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020 cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương là hợp lý và đúng quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để quản lý và bảo vệ rừng hiệu quả hơn, đồng thời tạo nền tảng để xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết biên chế sự nghiệp và biên chế công chức. Theo đó, tổng số biên chế sự nghiệp năm 2016 là 28.167, giảm 248 biên chế so với năm 2015; trong đó, biên chế sự nghiệp 26.895 (giảm 678 biên chế so với 2015), hợp đồng theo NĐ 68/2010/NĐ-CP là 1.272 (tăng 430 biên chế so với 2015). Tổng biên chế công chức giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2016 là 2.254 biên chế; trong đó, biên chế công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao là 2.244 (giao 2.241 biên chế, dự phòng 3 biên chế), biên chế công chức dự bị chuyển sang là 10 (giảm 15 biên chế so với 2015).

 

www.thuathienhue.gov.vn


Khai mạc kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa VI

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét và quyết định thông qua các dự thảo nghị quyết chuyên đề về thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao; phê duyệt Kế hoạch biên chế sự nghiệp và phân bổ biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020; quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế; kiện toàn nhân sự UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12 là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khoá VI nhiệm kỳ 2011 - 2016, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm để chúng ta cùng nhau đánh giá lại những kết quả đã đạt được, phân tích, làm rõ những mặt còn khiếm khuyết trong tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan liên quan, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Nam Đông: HĐND huyện khóa V tổng kết nhiệm 2011 - 2016

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Nam Đông đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã thông qua 64 Nghị quyết, ban hành 38 nghị quyết quy phạm pháp luật, nội dung nghị quyết cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và phù với thực tế địa phương, được nhân dân ủng hộ. Bên cạnh đó, tiến hành tổ chức 30 đoàn giám sát chuyên đề ở các cơ quan đơn vị; thực hiện 55 cuộc tiếp công dân; và tiếp nhận hơn 35 nội dung kiến nghị, đề xuất; 08 đơn khiếu nại của công dân; Thường trực đã chuyển đơn và yêu cầu UBND huyện tiếp thu, giải quyết, đến nay, các đơn đã xử lý đạt 92,10%. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND huyện triển khai thực hiện 100% các thôn, khu dân cư trên địa bàn toàn huyện số lượng ý kiến kiến nghị đối với cấp huyện là 336 ý kiến. Trong đó tỷ lệ ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết khoảng 99,10%... Tại hội nghị các đại biểu đã dành thời gian xem xét và thông qua Đề án xây dựng làng văn hóa truyền thống của dân tộc CơTu giai đoạn 2016 - 2020; Đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021; Đề án phát triển ngành may công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Tổng kết hoạt động HĐND thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Nhiệm kỳ qua, HĐND thị xã Hương Trà đã tổ chức thành công 14 kỳ họp. Chất lượng các kỳ họp của HĐND từng bước được nâng lên, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri trên địa bàn. Qua các kỳ họp, HĐND đã thông qua 58 Nghị quyết có tính khả thi. Nội dung các Nghị quyết của HĐND thị xã đã cụ thể hóa được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cùng với đó, HĐND thị xã cũng đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị và 16 xã phường. Nội dung các cuộc giám sát tập trung vào các lĩnh vực như: công tác xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, quản lý đất đai, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, việc tổ chức thực hiện Đề án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, hoạt động của Hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012, công tác giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri... Qua giám sát đã kịp thời phát hiện và đưa ra được giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được HĐND thị xã cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong tổ chức và hoạt động của mình, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới. Dịp này, HĐND thị xã cũng ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân trong hoạt động của HĐND thị xã và các xã, phường nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện A Lưới khóa X

Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện, từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 11 kỳ họp; xem xét 202 văn bản của Thường trực HĐND, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan chức năng; thông qua 71 Nghị quyết tại các kỳ họp thường kỳ, 03 Nghị quyết chuyên đề và 03 Nghị quyết tại 01 kỳ họp bất thường. Các kỳ họp HĐND đều được chuẩn bị chu đáo, đúng luật và ngày càng có chất lượng cao hơn, phát huy dân chủ…Nhiều vấn đề quan trọng ở địa phương đã được HĐND thảo luận kỹ trước khi quyết định như về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách…Nhờ đó, trong giai đoạn 2011 - 2016, KT-XH trên địa bàn huyện có bước phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn đạt 13,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt gần 6000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 17,6 triệu đồng/năm.

Kỳ họp đã thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, với 17 chỉ tiêu chủ yếu và 04 chương trình trọng điểm. Mục tiêu phát triển đó là: huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển KTXH bền vững; xây dựng nông thôn mới; chỉnh trang đô thị; bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Thành phố Huế và thị xã Hương Thủy tổng kết hoạt động HĐND các cấp

Hoạt động nhiệm kỳ qua, HĐND TP Huế đã có nhiều quyết sách, nghị quyết quan trọng đã được triển khai, áp dụng vào cuộc sống đem lại hiệu quả tích cực. Theo đó, có 11 nghị quyết chuyên đề sau khi ban hành được UBND TP Huế giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, địa phương triển khai dưới sự giám sát, theo dõi của Thường trực HĐND TP Huế.

Cũng trong dịp này, thị xã Hương Thủy tổ chức tổng kết hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thị xã Hương Thủy và các phường, xã đã bám sát chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm; phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, sáng tạo trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. 5 năm qua, để tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Hương Thủy đạt những thành quả quan trọng, nâng mức thu nhập đầu người năm 2015 lên hơn 40 triệu đồng, có tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 9.100 tỷ đồng… có sự đóng góp tích cực và hiệu quả của HĐND các cấp.

Tại hội nghị tổng kết, HĐND thị xã đã biểu dương, khen thưởng 25 cá nhân và 16 tập thể đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Về đầu trang
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Thông tin mới
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016

Quy định các lĩnh vực được ưu tiên dùng vốn ODA, về chi tiền lương cho cán bộ, công chức; số hoá tất cả các quyết định xử phạt hành chính, quy định mới về chi tiền lương công chức, về phí môi trường… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016.

Khai mạc kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa VI

Sáng ngày 07/4, HĐND tỉnh khóa VI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tham dự có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và đông đảo khách mời từ các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2016

Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân chiến sĩ công an; quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND; cơ chế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2016.

Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2015 của Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2015 của Thường trực HĐND tỉnh như sau:

Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội 6 tháng đầu năm 2015

Thực hiện Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết số 08/2002/QH11 của Quốc hội về việc Ban hành quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông