Thứ sáu, 19/12/2014
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu phục vụ TXCT
Tài liệu kỳ họp thứ 9
Dự án Luật, Pháp lệnh
Thống kê
Đang truy cập: 18
Đã truy cập: 160631
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin HĐND
In nội dung Gửi cho bạn
 
Tin HĐND
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Lãnh đạo tỉnh đi thăm nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo nhanh về tình hình hoạt động của đơn vị, đồng chí Lê Trường Lưu đã chúc các đồng chí cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sĩ và gia đình mạnh khỏe, đón một năm mới vui tươi hạnh phúc; đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy truyền thống Anh bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

      Đồng chí Lê Trường Lưu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

                    thăm và chúc mừng tại Hội Cựu chiến binh tỉnh

 

 Đồng chí Lê Trường Lưu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

               thăm và chúc mừng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng

 

     

    Đồng chí Lê Trường Lưu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

        thăm và chúc mừng tại Cụm kho 890, vũ khí đạn Bộ Quốc phòng

 

Cao Hữu Dũng


Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Với tinh thần tâm huyết và trách nhiệm, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được năm 2014 trong điều kiện khó khăn chung của đất nước; đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 với mục tiêu “Tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế; phấn đấu đạt kết quả cao nhất Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015”. 

HĐND tỉnh cũng đã xem xét, thông qua 08 nghị quyết quan trọng khác thuộc thẩm quyền. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa các nghị quyết để triển khai thực hiện.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn: HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn trực tiếp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND thành phố Huế liên quan đến các vấn đề mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm như: công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; việc sắp xếp biên chế giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở; giải pháp thoát nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề xã hội hóa công cuộc bảo tồn di sản văn hóa. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề liên quan. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề mà các đại biểu HĐND đã chất vấn, những ý kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tại kỳ họp sau.

Tại kỳ họp này, HĐND đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 11 người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết 35 của Quốc hội. Với ý thức trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành nghiêm túc, cẩn trọng, khách quan, công tâm và chính xác. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh phản ánh chân thực tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác của tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để từng người được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn lại mình, thấy được mức độ tín nhiệm của HĐND đối với bản thân để có phương hướng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, hiệu quả hoạt động tại từng đơn vị công tác, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho rằng năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, toàn tỉnh tập trung phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015, cũng là năm triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo 2016-2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, vì vậy, HĐND tỉnh mong muốn và yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục nỗ lực và có nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo ra năng lực sản xuất mới góp phần đưa kinh tế  tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

 

Lưu Đức Hoàn


Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 11 chức danh chủ chốt do HĐND bầu

Tại phiên lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Yêu cầu việc lấy phiếu công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu HĐND tỉnh cần đề cao trách nhiệm để thay mặt cử tri thực hiện quyền giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra.

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 11 chức danh chủ chốt do HĐND tỉnh bầu:

1. Ông Nguyễn Văn An - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu, chiếm 75%

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm 15%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm 5,8%

2. Bà Phạm Thị Bích Thủy - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu, chiếm 69%

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu, chiếm 25%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 1,9%

3. Ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu, chiếm 75%

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, chiếm 19%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 1,9%

4. Ông Bùi Thanh Hà - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu, chiếm 73%

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm 21%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 1,9%

5. Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu, chiếm 75%

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu, chiếm 17%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 3,8%

6. Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu, chiếm 75%

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm 15%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm 5,8%

7. Ông Mai Văn Hà - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu, chiếm 63%

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu, chiếm 29%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 3,8%

8. Ông Hoàng Ngọc Khanh - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu, chiếm 46,5%

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu, chiếm 40%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu, chiếm 9,6%

9. Ông Trần Đình Phòng - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu, chiếm 50%

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu, chiếm 34,6%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu, chiếm 11,5%

10. Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu, chiếm 50%

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu, chiếm 38%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu, chiếm 7,7%

11. Ông Cái Vĩnh Tuấn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu, chiếm 67%

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu, chiếm 27%

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 1,9%

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


HĐND tỉnh thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Thu hồi đất phục vụ 259 công trình, dự án

Theo tờ trình của UBND tỉnh, có 259 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích là 1.233,83 ha, gồm: thành phố Huế 28 công trình, dự án (111,198 ha); thị xã Hương Thủy 29 công trình, dự án (89, 095ha); thị xã Hương Trà 20 công trình, dự án (31,333 ha); huyện A Lưới 27 công trình, dự án (168,85ha); huyện Nam Đông 10 công trình, dự án (53,088ha); huyện Phú Vang 22 công tình, dự án (66,52 ha); huyện Quảng Điền 42 công trình, dự án (312,46 ha); huyện Phú Lộc 24 công trình dự án (62,01 ha); huyện Phong Điền 52 công tình, dự án (270,68 ha) và 5 công trình, dự án liên huyện (68,6ha).

Việc thu hồi đất (căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013) để thực hiện các dự án: Xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương. Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương (giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải). Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng. Xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.

 

 

Chuyển đổi 392,35 ha (đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng) sang sử dụng vào mục đích khác

Về việc chuyển đổi 392,35 ha (gồm 295,16 ha đất trồng lúa, 75,49 ha đất rừng phòng hộ và 11,7ha đất rừng đặc dụng) sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 247 công trình, dự án trong năm 2015 theo tờ trình của UBND tỉnh. Qua rà soát của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, tất cả các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng đều có diện tích nhỏ hơn 10 ha đối với đất trồng lúa và nhỏ hơn 20 ha đối với đất rừng phòng hộ hoặc đất rừng đặc dụng. Tính bình quân mỗi công trình, dự án chỉ chiếm 1,59ha nên thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy tất cả đều đảm bảo các quy định của pháp luật về thủ tục, nguồn vốn đầu tư; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn FDI và vốn đầu tư trong nước, đề nghị UBND tỉnh chỉ thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau khi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau: Chỉ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư khi đã thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 29, Nghị định 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;  Chỉ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 58 của Luật Đất đai 2013.

Giá các loại đất 5 năm (2015-2019) bằng khoảng 60-70% giá phổ biến trên thị trường

Theo tờ trình của UBND tỉnh, Bảng giá các loại đất 5 năm (2015-2019) cơ bản tiếp cận với giá phổ biến trên thị trường (bằng khoảng 60-70%), phù hợp với quy định của Luật đất đai năm 2013 và nằm trong khung giá đất được Chính phủ quy định.

Giá đất ở đô thị tại thành phố Huế đã được điều chỉnh khá hợp lý (đường loại 1 tăng 25%, đường loại 2 tăng 20%; đường loại 3A, 3B tăng 15%). Các đường loại 3C, đường loại 4, đường loại 5 có mức tăng thấp hơn, chỉ tăng 10% so với năm 2014. Giá đất ở cao nhất tại thành phố Huế được điều chỉnh tăng từ 26 triệu đồng lên 32,5 triệu đồng (tăng 25%) nhưng chỉ bằng 50% giá tối đa theo Khung giá đất của Chính phủ quy định.

Giá đất ở tại các phường thuộc thị xã Hương Trà tăng từ 21- 40%; thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) và thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) tăng 20%; các thị trấn Thuận An và Phú Đa, huyện Phú Vang tăng 40%; thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc tăng 10%, thị trấn Khe Tre huyện Nam Đông tăng 25%; thị trấn A Lưới huyện A Lưới tăng 15%. Riêng các phường thuộc thị xã Hương Thủy chỉ tăng nhóm đường 5B (tăng 10,5%), 5C (tăng 19%).

Giá các loại đất còn lại cơ bản kế thừa từ Bảng giá đất năm 2014, không có sự biến động lớn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhất là không chênh lệch lớn giá đất tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh, thành phố (không vượt quá 30%).

Theo, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, Bảng giá đất mới sẽ ổn định trong 5 năm (từ 01/01/2015 - 31/12/2019) áp dụng cho 6 trường hợp cụ thể quy định tại Khoản 2 Điều 114, Luật đất đai năm 2013. Điểm mới là bảng giá đất này không áp dụng để tính giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, xác định nghĩa vụ tài chính khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, như vậy sẽ khắc phục được những bất cập so với các Bảng giá đất trước đây trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người sử dụng đất.  Bảng giá đất này cũng tác động đến nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhưng với mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định hiện nay là 0,03% và chỉ ảnh hưởng trong thời gian 3 năm cuối (2017-2019) nên tác động đến người dân không lớn.

Tuy nhiên, tại Khoản 3, Điều 114, Luật đất đai 2013 quy định UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, xác định nghĩa vụ tài chính khi nhà nước giao đất, cho thuê đất (sử dụng hệ số K để điều chỉnh). Do vậy, khi Nghị quyết có hiệu lực, trong quá trình thực hiện, đề nghị UBND tỉnh áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp theo quy định để tính giá đất cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội: Đề xuất nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015

Báo cáo về tình hình KT- XH năm 2014 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trình bày nêu rõ: Dưới sự hỗ trợ của Trung ương, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tình hình KT - XH của tỉnh năm 2014 đã có chuyển biến tích cực; tăng trưởng kinh tế dự ước đạt 8,23%, mặc dù chưa đạt kế hoạch nhưng cao hơn mức tăng 7,89% của năm 2013; thu ngân sách Nhà nước 4.652 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người 1.750 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 14.700 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 622 triệu USD...

Các lĩnh vực xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật nhất là đã tổ chức thành công Festival Huế 2014, được đánh giá là Festival lớn nhất từ trước đến nay; 5/5 chỉ tiêu về xã hội và 3/3 chỉ tiêu về môi trường đều đạt và vượt kế hoạch năm 2014. Khu vực công nghiệp có dấu hiệu phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng rõ rệt qua từng quý với mức tăng 4,1% trong quý I; 5,73% trong 6 tháng đầu năm và ước cả năm sẽ tăng 9,7% so với năm 2013. Kết quả này nhờ vào tăng trưởng khá của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như công nghiệp sản xuất bia Huda, ximăng, chế biến thủy sản... Trong đó, sản xuất bia Huda 6 tháng cuối năm phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, đã đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp có bước chuyển biến mạnh so với năm 2013 và các năm trước. Bên cạnh lý do thời tiết năm nay khá thuận lợi, công tác chỉ đạo điều hành sản xuất của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và các địa phương đã có những thay đổi tích cực. Các dự án, mô hình của chương trình xây dựng nông thôn mới, khuyến nông - lâm - ngư được triển khai thực hiện đúng tiến độ; một số mô hình sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trong đó có những trang trại nuôi lợn thịt, gà quy mô lớn, thành công đã góp phần thúc đẩy dần việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng cao, thân thiện với môi trường, góp phần tăng thu nhập cho nông dân...

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn thì những kết quả trên rất đáng ghi nhận, là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và của nhân dân. Tuy nhiên, kinh tế phục hồi nhưng chưa ổn định. Tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực còn lúng túng; sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu. Một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ so với Nghị quyết của Tỉnh ủy và của HĐND tỉnh chưa đạt; KT - XH của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế và đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức.

Đáng chú ý, du lịch của tỉnh chủ yếu dựa vào việc khai thác Quần thể Di tích Cố đô Huế. Nhiều ý kiến cho rằng tính chuyên nghiệp và chất lượng hoạt động dịch vụ tại các điểm tham quan còn nhiều hạn chế, không hấp dẫn du khách. Ban Kinh tế và Ngân sách đề nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu thực hiện xã hội hóa hoạt động dịch vụ tại Quần thể Di tích Cố Đô Huế. Trước mắt nên chọn một vài điểm di tích để làm thí điểm trong năm 2015.

Thừa Thiên Huế là địa danh của du lịch, lễ hội, nên yêu cầu nâng cao cảm nhận đô thị là rất cấp thiết. Ban Kinh tế và Ngân sách đề nghị năm 2015 và các năm tới tỉnh cần tiếp tục chú trọng đầu tư chỉnh trang, nâng cấp các khu vực cửa ngõ phía Bắc, phía Nam, công viên 2 bờ sông Hương, hai bên các trục đường du khách di chuyển về trung tâm TP Huế và khu vực Đại Nội.

Với những nỗ lực đóng góp quan trọng trong tăng cường giao lưu, hợp tác các nền văn hóa, văn minh; nâng cao ý thức của người dân trong khu vực Đông Nam Á về những giá trị bản sắc, TP Huế vinh dự là thành phố đầu tiên của Việt Nam được trao danh hiệu “Thành phố Văn hóa của ASEAN”. Hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng tiếp tục phát triển, từng bước xây dựng tỉnh nhà trở thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của miền Trung và cả nước. 

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, để công tác giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh quan tâm công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi của tỉnh. Nhiệm vụ này cố gắng hoàn thành vào tháng 6-2015 nhưng đến nay 2 huyện Phú Lộc và Phú Vang còn gặp nhiều khó khăn do thiếu phòng học, tồn tại nhiều điểm trường manh mún, nhỏ lẻ… 

 

 

Giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Thảo luận tại Hội trường, ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, tuy kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2014 có bước chuyển biến khả quan, nhưng nhân tố nội tại còn ít và chưa có sự đột phá lớn trong đầu tư. Với tình hình này thì vài năm nữa khả năng kinh tế-xã hội chậm phát triển hơn so với các tỉnh trong khu vực nếu không có sự đột phá lớn. Do vậy, năm 2015 phải có bước đột phá và có nhân tố mới trong phát triển, theo ông Phương cùng với việc khai thác những yếu tố nội tại, mở rộng thương mại, dịch vụ thì cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư lớn, nhất là kêu gọi đầu tư các dự án lớn về điện tử, công nghiệp ô tô, mô tô hay dự án lớn về sản xuất linh kiện, hàng điện tử để vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách vừa làm đòn bẩy cho phát triển giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực hành chính công, công nghệ thông tin, môi trường nhằm tạo môi trường đầu tư tốt, thu hút các doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại Thừa Thiên Huế.

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH,TT&DL cho rằng, dù tình hình khó khăn, nhưng kết quả hoạt động du lịch năm 2014 là đáng mừng, bởi nếu so sánh lượng khách quốc tế và lưu trú của 6 tỉnh trong khu vực thì ở tỉnh ta các con số về lượng khách du lịch quốc tế và lưu trú đều tăng. Tuy nhiên, lượng khách lưu trú giữ vững nhưng sản phẩm du lịch chưa được nâng cao và không bền. Phát triển du lịch, dịch vụ là một trong 4 chương trình trọng điểm được ưu tiên trong năm 2015, vì vậy cần phải tiếp tục vận động các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư để tăng các sản phẩm du lịch, mở rộng các hoạt động du lịch, dịch vụ trên vùng đầm phá, biển, cần nhất là hình thành các tua du lịch đầm phá, biển ở Quảng Điền, Phú Vang kết nối với Phú Lộc. Ngoài ra, cần đảm bảo an toàn cảng Chân Mây để tăng lượng khách du lịch bằng đường biển và mở thêm đường bay ở sân bay quốc tế Phú Bài.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đồng quan điểm là cần mở thêm đường bay mới ở sân bay quốc tế Phú Bài để kết nối với các thị trường du lịch truyền thống và khu vực như Thái Lan, Lào, Cămpuchia, Hàn Quốc...

Về thu, chi nguồn ngân sách, ông Huỳnh Ngọc Sơn, Giám đốc sở Tài chính cho biết, năm 2015, thu ngân sách còn gặp khó khăn, song với việc Nhà máy Xi măng Đồng Lâm bắt đầu sản xuất từ cuối tháng 11/2014 thì ngân sách địa phương sẽ có một khoản thu đáng kể. Đối với việc chi ngân sách, ngoài chi cho đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư, năm 2015, chủ trương chung là sẽ ưu tiên kinh phí để tập trung đầu tư cho ngành giáo dục mầm non, nhằm đạt chuẩn phổ cập quốc gia. Nguồn thu từ vé tham quan quần thể di tích cố đô sẽ dành đầu tư trở lại cho khôi phục, bảo tồn các di tích xuống cấp và hạ tầng dịch vụ để phục vụ người dân và khách du lịch tốt hơn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho rằng, việc chỉ ra nguy cơ tụt hậu so với các tỉnh trong khu vực để có giải pháp đột phá về khai thác tiềm năng, đẩy nhanh tốc độ phát triển là cực kỳ quan trọng. Du lịch là một thế mạnh và còn nhiều tiềm năng, nhưng chưa phát huy hiệu quả và còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục, do đó năm 2015 cần phải tập trung thực hiện một số việc và lĩnh vực cụ thể để tạo bước phát triển mới cũng như làm cơ sở cho phát triển các lĩnh vực khác. UBND tỉnh cần nghiên cứu các ý kiến của các Đại biểu HĐND để có các giải pháp đột phá, khả thi trong phát triển kinh tế.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Những ý kiến tâm huyết...

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn: Tập trung chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục mầm non

Năm 2015 sẽ khó khăn hơn về thu ngân sách, song có thể tin tưởng rằng, với việc đi vào hoạt động ổn định, Nhà máy Xi măng Đồng Lâm sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương một khoản thu đáng kể. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chủ lực như Bia Huế, các dự án thủy điện, dệt may, khoáng sản... sẽ đóng góp nguồn thu ổn định.

Đối với việc chi ngân sách, ngoài chi cho đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư, năm 2015, tỉnh sẽ ưu tiên kinh phí để tập trung đầu tư cho ngành giáo dục mầm non, nhằm đạt chuẩn phổ cập quốc gia.

Với nguồn thu từ vé tham quan di tích, sẽ dành đầu tư trở lại các công trình di tích để phục vụ người dân và khách du lịch tốt hơn.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Phương: Cần nhân tố đột phá

Chúng ta còn quá ít nhân tố nội tại để thúc đẩy kinh tế phát triển. Một vài năm nữa nếu không có nhân tố mới, có tính đột phá, thì khả năng KT-XH Thừa Thiên Huế sẽ chậm phát triển hơn so với các tỉnh trong khu vực. Vì thế, việc kêu gọi đầu tư là vô cùng cần thiết, nhất là với các dự án lớn về điện tử, công nghiệp ô tô, mô tô... Thừa Thiên Huế chỉ cần thu hút được một dự án lớn về sản xuất linh kiện, hàng điện tử như các nhà máy sản xuất điện thoại, xe máy... thì sẽ đảm bảo nguồn thu ngân sách để phát triển kinh tế.

Việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực hành chính công, công nghệ thông tin, môi trường cũng quan trọng để tạo môi trường đầu tư tốt và để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Huế.

Bức tranh chung về kinh tế năm 2015 có thể khả quan hơn nhờ sự đầu tư hoàn thành và kết nối cửa ngõ phía Bắc với Quốc lộ 1A, Cảng Chân Mây hoạt động hiệu quả và nhiều dự án hoàn thành đi vào sử dụng. 

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Kim Dũng: Nhiều công trình chưa phát huy hiệu quả

Theo tôi, còn nhiều chỉ tiêu, con số trong báo cáo phát triển KT-XH 2014 chưa phản ánh đúng tình hình thực tế, nhất là ở lĩnh vực du lịch. Từ nhiều năm nay, năm nào ngành du lịch cũng báo cáo Huế còn thiếu sản phẩm du lịch, tour, tuyến ít; sản phẩm du lịch cũng còn nghèo nàn, chưa phong phú, chất lượng chưa cao. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Ngành chủ quản cần nhìn nhận rõ thực tế để đề xuất giải pháp thực hiện cụ thể.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản và việc phân bổ vốn để xây dựng nhiều công trình cũng chưa rà soát chặt chẽ, do đó, còn có công trình chưa thật sự phát huy hiệu quả. Việc thu hút đầu tư để tạo ra sản phẩm mới nhằm tăng trưởng đột biến, tạo ra sự đột phá về kinh tế chưa có. Vấn đề mở đường bay quốc tế là cần thiết nhưng định hướng chưa rõ là mở đường bay tới quốc gia nào để xây dựng kế hoạch thực hiện... 

 

Nguồn: ThuaThienHue online


Buôn lậu, gian lận thương mại còn diễn biến phức tạp

Năm 2014, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp, các lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến các đối tượng kinh doanh trên địa bàn, góp phần bình ổn giá, thị trường, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết, nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người sản xuất, kinh doanh cũng như người tiêu dùng.

Tuy vậy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua các đợt kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 5.528 trường hợp vi phạm pháp luật về thương mại, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, thu nộp ngân sách hơn 7,7 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường phát hiện và xử lý 204 vụ sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu; 2.434 đối tượng kinh doanh không chấp hành việc niêm yết giá; 15 trường hợp vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; 2.218 đối tượng không chấp hành đầy đủ các điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh, vi phạm về ghi nhãn hàng hoá theo quy định, 5 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tịch thu tiêu hủy các sản phẩm như trứng vịt muối, thịt động vật sống... không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc..., với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng. Lực lượng công an phát hiện, xử lý 91 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển các ngành chức năng xử lý thu nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng. Khởi tố 2 vụ/2 bị can (vận chuyển, buôn bán hàng cấm 1 vụ/1 bị can; hàng giả 1 vụ/1 bị can). Ngành kiểm lâm phát hiện 561 vụ và xử lý 554 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; trong đó, có 110 vụ mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản và 4 vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Tịch thu nhập kho Nhà nước 457,29m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 4 tỷ đồng.

Đường biên giới và hàng không chưa phát hiện tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trong năm 2014 nhờ sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của ngành hải quan và bộ đội biên phòng.

Năm 2015, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các đơn vị chức năng, như kiểm lâm, công an, quân đội, hải quan, quản lý thị trường tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trong các hoạt động trao đổi thông tin, tổ chức đấu tranh, bắt giữ và xử lý các đối tượng vi phạm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường hàng hóa. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhằm hạn chế thấp nhất các hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, nhất là ở các vùng trọng điểm về khai thác, chế biến, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kế hoạch phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan Việt Nam Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã nhấn mạnh năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,23%, trong đó lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng rõ rệt qua từng quý; thu ngân sách đạt khá; đã hoàn thành nâng cấp, chỉnh trang nhiều công trình quan trọng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Kinh tế phục hồi nhưng chậm và chưa ổn định; vẫn còn 05/13 chỉ tiêu cơ bản chưa đạt kế hoạch đề ra. Văn hóa, du lịch, dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh; cải cách hành chính hiệu quả chưa cao; công tác chỉ đạo, điều hành của một số sở, ban, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; quốc phòng, an ninh trên một số lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp... Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ trong thảo luận, chất vấn, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp.

 

 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2014; quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2015; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; báo cáo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Chính quyền năm 2014; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8; kết quả đấu tranh phòng chống tham những, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ tiến hành thảo luận và dự kiến thông qua 11 Nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế - xã hội của tỉnh và sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 11/15 người giữ chức vụ do HĐND bầu. HĐND tỉnh cũng tiến hành phiên chất vấn thủ trưởng các cơ quan liên quan, tập trung vào những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

 

Hoàng Thành


Về đầu trang
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Thông tin mới
Lãnh đạo tỉnh đi thăm nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng ngày 18/12, đồng chí Lê Trường Lưu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm và tặng quà cho Hội Cựu chiến binh tỉnh, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và Cụm kho 890, vũ khí đạn Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014).

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2014

Khung giá đất tối đa ở thành phố là 162 triệu đồng /m2; 3 tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện; gia hạn đổi giấy phép lái xe ô tô thêm 1 năm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2014.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2014

Bảo toàn vốn nhà nước ở mức cao nhất; không hạn chế mức giảm, số lần giảm giá xăng dầu; quy định mới về mức thu phí đường bộ; miễn thuế nhập khẩu linh kiện y tế;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2014.

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông