Thứ hai, 27/03/2017
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu TXCT trước kỳ 3
Tài liệu kỳ họp thứ 3
Dự thảo Nghị quyết
Thống kê
Đang truy cập: 17
Đã truy cập: 431066
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin HĐND
In nội dung Gửi cho bạn
 
Tin HĐND
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền

Tại buổi tiếp, các ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân tập trung vào các vấn đề như: quy định giá đền bù thiệt hại cho cây Thanh Trà, giá di dời các phần mộ trên đất khi nhà nước triển khai thực hiện dự án xây dựng đường điện 220KV quá thấp so với giá trị thực tế; vấn đề quản lý, vận hành bãi chôn lấp rác thải xã Phong Thu chưa tốt gây ô nhiễm môi trường; vị trí xây dựng Cổng làng tại Thôn Đông Lái chưa phù hợp, gây bức xúc trong dân; vấn đề khai thác cát sạn trên sông Ô Lâu gây sạt lở hai bên bờ Sông; nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn quá nhỏ… đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết. 

 

 

Đại diện lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn và đồng chí Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn, trả lời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

 

Hồ Nhật Tân


Giám sát về sắp xếp bố trí cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Để đánh giá hiệu quả của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND sau hơn 02 năm có hiệu lực thi hành, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; xác định các nguyên nhân của kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đề xuất kiến nghị về những nội dung liên quan để việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ngày càng hợp lý nhằm nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền cấp cơ sở và hoạt động tự quản ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát do đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, được tiến hành tại các huyện Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, thị xã Hương Trà và thành phố Huế.

Qua giám sát cho thấy việc tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã được thực hiện tốt, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức từng bước được nâng cao, tăng hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết còn một số tồn tại vướng mắc như: Việc bố trí các chức danh kiêm nhiệm chưa sát với mục tiêu của Nghị quyết là vừa nâng cao chất lượng công tác, vừa đảm bảo đáp ứng mức thù lao mà những người hoạt động không chuyên trách để yên tâm công tác; tỷ lệ kiêm nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách trên toàn tỉnh chỉ đạt 24,16% (695/2.876 người) còn thấp hơn so với trước khi Nghi quyết có hiệu lực là 24,31% (670/2.756); mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở khu dân cư còn thấp, không đảm bảo đủ kinh phí để tổ chức hoạt động; việc thực hiện chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế do hiểu sai quy định nên việc chi trả Bảo hiểm y tế ở một số địa phương đã thực hiện không đúng chế độ, tạo nên tâm tư cho các đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế…

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND và các văn bản luật liên quan của cơ sở; đồng thời, đề nghị các địa phương nghiên cứu, lựa chọn mô hình hiệu quả để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo đi đúng múc tiêu chung của Nghị quyết là Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở khu dân cư phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, tạo nguồn kế cận cho lực lượng cán bộ, công chức cấp xã khi cần thiết; góp phần xây dựng đội ngũ những người làm công tác ở cơ sở có đủ năng lực, yên tâm công tác, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.

 

Nguyễn Thị Thanh Vân


Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Luật hoạt động giám sát trên địa bàn tỉnh

Đoàn khảo sát đã nghe Thường trực HĐND các địa phương báo cáo về cơ cấu tổ chức của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác triển khai, quán triệt các nội dung của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát cho đội ngũ cán bộ cốt cán ở địa phương; hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các đại biểu; việc ban hành chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát năm 2017 của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và một số kiến nghị, đề xuất có liên quan.

Nhìn chung, công tác triển khai, tổ chức thực hiện Luật hoạt động giám sát tại các địa phương bước đầu đã đạt được một số kết quả khá tốt, như: Đã nắm được các nội dung về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và cách thức xây dựng chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND (xã Quảng Phước, Quảng Điền); tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật hoạt động giám sát đến các đại biểu và đội ngũ cán bộ ở địa phương (phường Thuận Thành, An Đông, thành phố Huế); đã đề ra và triển khai thực hiện nhiều nội dung giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND trên các lĩnh vực (phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thủy),…

Tuy nhiên, qua báo cáo và thực tế tìm hiểu tại cơ sở, tình hình triển khai thực hiện Luật còn một số hạn chế, tồn tại. Thứ nhất, nhiều thành viên của Thường trực, Trưởng các Ban và thành viên các Ban HĐND là đại biểu mới, hoạt động kiêm nhiệm nên gặp khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; một số đại biểu chưa nắm rõ được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; thành viên Đoàn giám sát còn hạn chế về chuyên môn và kỹ năng giám sát, chưa phân định được giới hạn hoạt động giám sát của HĐND và công tác thanh tra, kiểm tra của nhà nước. Thứ hai, vấn đề lựa chọn nội dung và quy mô giám sát chưa thật sự phù hợp; chưa phân định làm rõ vai trò chủ động trong xây dựng chương trình giám sát của các chủ thể giám sát là HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND; sự chỉ đạo của Thường trực đối với hoạt động của các Ban chưa rõ nét. Thứ ba, về phía các chủ thể bị giám sát vẫn còn tâm lý e ngại, né tránh, thiếu trách nhiệm trong hợp tác, tạo điều kiện để triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND.

Đoàn khảo sát đã trao đổi, giải thích pháp luật và hướng dẫn HĐND các địa phương về vấn đề lựa chọn hình thức, nội dung, phương pháp giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng thực hiện; các qui định về thời gian xây dựng kế hoạch, đề cương, triển khai thực hiện giám sát; giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách; vấn đề tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp xã; vấn đề nâng cao chất lượng, năng lực của các đại biểu; vấn đề ban hành, rà soát, theo dõi văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong công tác triển khai, thi hành Luật hoạt động giám sát của cơ sở; đồng thời, đề nghị các địa phương nghiên cứu, lựa chọn nội dung giám sát và hình thức giám sát phù hợp; phát huy tính chủ động, độc lập, tự quyết của các chủ thể giám sát gắn với sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND đối với hoạt động của các Ban; lưu ý các địa phương tuân thủ các quy định về việc xây định chương trình giám sát của HĐND năm 2018 tại kỳ họp giữa năm 2017; ghi nhận các kiến nghị về kinh phí hoạt động của HĐND và chế độ, chính sách đối với Trưởng các ban của HĐND cấp xã.

 

Đoàn Hữu Hào Vinh


Khảo sát các mỏ khoáng sản trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Tham gia đoàn có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Ban Trưởng chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường; BQL các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; đại diện UBND các huyện: Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền và thị xã: Hương Thủy, Hương Trà và đại diện các đơn vị được cấp phép khai thác.

Qua khảo sát thực tế, các đơn vị được cấp phép khai thác đã cơ bản khai thác đúng công suất quy định của giấy phép khai thác được cấp; một số đơn vị đã bước đầu chú trọng việc đầu tư các dây chuyền, công nghệ chế biến sản phẩm từ khoáng sản sau khi khai thác. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác phát sinh một số vấn đề cần giải quyết, đó là: vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực khai thác mỏ và các khu vực lân cận đặc biệt là khu vực có người dân sinh sống; một số mỏ khoáng sản có bãi thải nhỏ hẹp nên tình trạng xả thải trái phép vẫn còn diễn ra; công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường một số mỏ chưa được quan tâm đúng mức...

Chỉ đạo tại các buổi khảo sát, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát với các địa phương, khẩn trương hoàn chỉnh đề án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 báo cáo UBND tỉnh xem xét trước khi trình HĐND tỉnh thông, qua đảm bảo đúng theo các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn có liên quan; đồng thời, tiếp tục hướng dẫn các đơn vị được cấp phép các trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh giấy phép khai thác đúng theo quy định; UBND các huyện, thị xã tích cực phối hợp với các Sở ngành cấp tỉnh trong công tác quản lý, kiểm tra việc khai thác tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn. Đối với các đơn vị được cấp phép khai thác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong việc khai thác khoáng sản, trong đó đặc biệt chú ý đến việc bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện việc xả thải tại các bãi thải đã quy hoạch; cải tạo, hoàn thổ, phục hồi môi trường khu vực mỏ theo đúng quy định...

Ngoài ra, Đoàn đã tham quan một số cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm từ khoáng sản, như: cơ sở sản xuất phân bón tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế, cơ sở sản xuất kaolin của Công ty Cổ phần Khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế và cơ sở sản xuất gạch, ngói của Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng DQ...

 

            MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÁC ĐIỂM KHẢO SÁT

 

                      Khảo sát cơ sở chế biến phân bón 

          Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế

 

 Khảo sát mỏ đất làm vật liệu san lấp Khe Băng tại xã Hương Vân

 

   Khảo sát mỏ đất vật liệu san lấp Cồn Lê tại thị trấn Phong Điền

 

Nguyễn Quang Phước


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân thăm và tặng quà Tết tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các trẻ em khuyết tật đang sinh hoạt, học tập, phục hồi chức năng tại Trung tâm; đồng thời biểu dương các sư, các ni cô của Trung tâm đã luôn chăm sóc tận tình, chu đáo cho các em về vật chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian qua. Phó Chủ tịch cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để bảo đảm hoạt động của Trung tâm với mong muốn nơi đây sẽ trở thành mái ấm thân thương của những số phận kém may mắn. Nhân dịp Xuân Đinh Dậu, Phó Chủ tịch chúc các sư, ni cô và các em đón Tết cổ truyền vui vẻ, ấm áp, có thêm nhiều niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

 

Hồ Nhật Tân


Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Xác định được tầm quan trọng trong việc tham gia tổ chức và thực hiện hiệu quả các nội dung của kỳ họp HĐND tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của Ban, nên ngay sau khi có thông báo liên tịch của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn thẩm tra làm việc với các cơ quan, đơn vị, ban ngành địa phương có liên quan đến nội dung các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nhằm xây dựng báo cáo thẩm tra đạt hiệu quả. Năm 2016, HĐND tỉnh tổ chức 03 kỳ họp, Ban kinh tế - ngân sách đã tổ chức thẩm tra và trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 09 nghị quyết quan trọng trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách... Căn cứ chương trình giám sát năm 2016 đã được HĐND tỉnh thông qua, Ban đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Trên cơ sở chương trình công tác năm 2017 của HĐND tỉnh đã được thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình công tác năm 2017 đảm bảo về thời gian, chất lượng và hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh trong thời gian vừa qua, mặc dù trong nhiệm kỳ này hầu hết các thành viên của Ban đều tham gia công tác dân cử lần đầu (7/8 thành viên) và phần lớn đều hoạt động kiêm nhiệm nên việc bố trí thời gian để thực hiện nhiệm vụ của Ban gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2017, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung Ban cần tập trung, cụ thể: tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã được HĐND tỉnh thông qua; kịp thời tham mưu Thường trực HĐND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực theo dõi; tiếp tục phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện và hướng dẫn Ban kinh tế - xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đồng thời yêu cầu các thành viên của Ban tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao; tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu HĐND tỉnh thực hiện các hoạch định, định hướng chủ trương chính sách phát triển và quyết định những vấn đề quan trọng trên địa bàn tỉnh...

 

Nguyễn Quang Phước


Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh tổ chức thành công 3 kỳ họp thường kỳ; xem xét, quyết định thông qua 30 Nghị quyết quan trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; hoạt động giám sát của HĐND được tổ chức đúng theo luật định với 3 đợt giám sát chuyên đề; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh được tiếp xúc cử tri tại 58 điểm, với trên 2.300 lượt cử tri tham gia, đóng góp ý kiến; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì định kỳ tại các địa phương và trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Nhìn chung, hoạt động của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng  góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện cũng có chuyển biến; nhất là công tác tổ chức các cuộc họp có nhiều cải tiến, đổi mới...

 

 

Tại hội nghị, đại diện Thường trực và các ban của HĐND cấp huyện đã thảo luận nêu ra những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức, hoạt động của HĐND cấp huyện cũng như có những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.  

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh đã có những nét mới sau khi thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015; tuy nhiên còn có những mặt hạn chế như một số hoạt động giám sát của HĐND hiệu quả chưa cao, một số đại biểu chưa phát huy đầy đủ vai trò đại diện của nhân dân; công tác theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, các Nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân chưa được thường xuyên; hoạt động chất vấn của đại biểu tại kỳ họp chưa nhiều, nội dung tranh luận chưa sâu...Do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới cần đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, bởi nhiều vấn đề ở cơ sở là rất quan trọng cần phải nắm bắt kịp thời; cùng với đó cần nâng cao năng lực cho các đại biểu HĐND và hoạt động của HĐND để thể hiện rõ vai trò của mình là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương trong hoạch định, định hướng chủ trương chính sách phát triển và quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Bế mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trong chương trình của kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, nhất là đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua để khắc phục cho được các tồn tại, hạn chế nhằm phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong năm 2017 và các năm tiếp theo… Trên cơ sở đó, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh đã quyết định và thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 12 nghị quyết quan trọng khác.

Tại kỳ họp này, Hội đồng đã tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số thành viên UBND tỉnh. Qua hoạt động chất vấn, những nhóm vấn đề được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề. Các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời chất vấn đã nắm bắt yêu cầu; bám sát chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực mình phụ trách; trả lời thẳng vào vấn đề được hỏi, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đưa ra giải pháp và hướng khắc phục những hạn chế, bất cập. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã dành thời gian giải trình làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành chung của UBND tỉnh. HĐND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND, các thành viên UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã báo cáo với HĐND tỉnh và cử tri toàn tỉnh, làm cơ sở để HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo cử tri kết quả kỳ họp; tích cực chủ động hơn nữa trong công tác giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan. UBND tỉnh, chính quyền địa phương các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các nghị quyết mới được thông qua.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị toàn thể cán bộ, quân và dân tỉnh nhà đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả các giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Về đầu trang
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Thông tin mới
Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền

Sáng ngày 22/3/2017, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã có buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở UBND xã Phong Thu, huyện Phong Điền. Đồng chủ trì buổi tiếp có đồng chí Phan Ngọc Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; tham dự buổi tiếp có các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Phong Điền; xã Phong Thu và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017

Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng; đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017.

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông