Thứ hai, 25/05/2015
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu phục vụ TXCT
Dự án Luật, Pháp lệnh
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 3
Thống kê
Đang truy cập: 18
Đã truy cập: 175483
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin HĐND
In nội dung Gửi cho bạn
 
Tin HĐND
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh triển khai giám sát Luật Thanh niên

Nội dung giám sát tập trung vào những nội dung lớn như: khái quát về thanh niên địa phương; việc xây dựng, ban hành văn bản thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương; về tình hình tổ chức thi hành Luật thanh niên, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ cấp bách tại địa phương; việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; Việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với thanh niên có tài năng; Việc thực hiện chính sách đối với thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; số vụ thanh niên phạm pháp hình sự…

Thời gian giám sát trong tháng 5, với nội dung giám sát này, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

 

Hoàng Trọng Bửu


Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh

Nội dung giám sát xoay quanh vấn đề tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh; số lượng người mua bán ma túy, số người nghiện; số lượng người bị khởi tố hình sự; công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về phòng chống ma túy; kết quả cai nghiện; tổng nguồn kinh phí hàng năm của tỉnh cấp cho công tác phòng, chống ma túy; công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy tập trung; việc triển khai công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng như thế nào? Qua đó, đánh giá những mặt tích cực, mặt hạn chế, khó khăn và kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh.

Thời gian giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành từ ngày 4/6 đến hết ngày 10/6/2015.

 

Hoàng Trọng Bửu


Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên; Đảng bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả những mục tiêu chung và những chỉ tiêu cụ thể mà nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ đề ra. Việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đạt được những kết quả đáng kể trên tất cả các mặt. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong nhiệm kỳ cơ bản đều hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ tốt mọi hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về chính trị tư tưởng và tổ chức. Nội bộ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, có ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao trong chủ trương và hành động, triển khai và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã thực sự trưởng thành và có bước phát triển mới, các hoạt động đã đi vào nền nếp, có chất lượng và hiệu quả; đã động viên cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Vai trò, vị thế của Đảng bộ ngày càng nâng cao. Hàng năm Đảng bộ đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng tập trung lãnh đạo, giáo dục, động viên đảng viên, cán bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ,  nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và của mỗi đảng viên; không ngừng tăng cường và nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; quyết tâm giữ vững danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh"; tiếp tục xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Hàng năm, 100% các Phòng, đơn vị, Trung tâm và Văn phòng hoàn thành các Chương trình  công tác theo kế hoạch đề ra; Hàng năm, 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hàng năm, 100% chi bộ đạt chi bộ: “Trong sạch vững mạnh”, giữ vững và phát huy danh hiệu: “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”;  Hàng năm, 100%  đảng viên, cán bộ công chức học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; lý luận chính trị và quản lý nhà nước cho các đối tượng. Hàng năm, 100% cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên; Hàng năm 100% tập thể đạt Tập thể Lao động tiên tiến trong đó có 15% - 20% tập thể đạt lao động xuất sắc; Hàng năm, các Đoàn thể đều đạt danh hiệu vững mạnh; Tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu cơ quan văn hóa.

 

  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Hữu Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao các hoạt động của Đảng bộ Văn phòng, biểu dương các thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ mới phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, khai thác những mặt thuận lợi của Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu những nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ngày càng lớn mạnh.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 07 đồng chí để lãnh đạo Đảng bộ Văn phòng ngày càng phát triển, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra, góp phần thiết thực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Bế mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa VI

Đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế giai đoạn 2006-2010, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng nguyên nhân do số lượng nhà vườn được đề xuât quá lớn (152 nhà), vượt quá khả năng cân đối của ngân sách; chính sách hỗ trợ về thuế sử dụng đất không được áp dụng cơ chế đặc thù nên chủ nhà vườn gặp nhiều khó khăn; nguồn lực đầu tư hạn chế, vốn đối ứng của chủ nhà vườn lớn...; việc triển khai chính sách của các cơ quan chức năng quá chậm, trong khi các ràng buộc để tham gia chính sách quá chặt đã làm người dân không mặn mà... Do vậy việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng để thay thế Nghị quyết 3i nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của chính sách hỗ trợ trước đây là rất cần thiết, thể hiện sự quyết tâm của HĐND, UBND tỉnh, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và bản thân chủ Nhà vườn trong việc bảo tồn nét đặc trưng quan trọng của văn hóa Huế, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đại biểu Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở VH,TT&DL cho rằng nên có hình thức khen thưởng cho các chủ nhà vườn có ý thức bảo vệ các giá trị truyền thống văn hóa nhà vườn để khuyến khích phát triển du lịch nhà vườn. Đại biểu Nguyễn Kim Dũng, Bí thư Thành ủy Huế cho rằng, nghị quyết lần này là chính sách khá phù hợp trong điều kiện hiện nay và tính khả thi cao. Tuy nhiên vẫn lo ngại về chế tài xử lý trong bảo tồn lâu dài. Có ý kiến cho rằng, cái khó nhất là quy chế quản lý, bảo vệ, cần có một dự thảo quy chế ban hành kèm theo nghị quyết này.

 

 

Về Quy hoạch giáo dục và đào tạo tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, môt số đại biểu đề xuất HĐND, UBND tỉnh cần tiến hành rà soát lại hệ thống trường nghề, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh để sắp xếp lại thật hợp lý nhằm tập trung nguồn lực lớn để đầu tư, phát triển trường nghề theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa; cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Công tác giải phóng mặt bằng khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia còn rất chậm, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để tạo điều kiện cho Đại học Huế mở rộng và hoàn chỉnh khu quy hoạch đại học ở đây. Các đại biểu đều thống nhất cao với mục tiêu tổng quát của đề án GD&ĐT đến năm 2030: Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước; có hệ thống mạng lưới và cơ cấu hợp lý, có đầy đủ các điều kiện nhân tài, vật lực cho việc thực hiện các mục tiêu đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn giáo dục và đào tạo với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khu vực và cả nước và yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập. Phát huy sức mạnh tổng hợp cho phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, có nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải lần này chưa đề cập đến vấn đề quản lý hạ tầng kỹ thuật ngầm như điện, nước, viễn thông, cấp nước, thoát nước... Do vậy, khi triển khai quy hoạch, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung vào quy chế quản lý quy hoạch đối với vấn đề quản lý hạ tầng kỹ thuật ngầm cho phù hợp nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng của các công trình, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường đô thị.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, phát triển giao thông vận tải phải tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển, Phát triển giao thông vận tải phải liên hoàn, thông suốt, kết nối hợp lý với hệ thống giao thông quốc gia và khu vực. Tổng vốn đầu tư giao thông vận tải giai đoạn 2015-2030 khoảng 78.693,7 tỷ đồng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2011-2015. Theo đó, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Trần Đình Phòng, nguyên UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời, bầu bổ sung Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

 

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định, các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đã kịp thời thể chế hóa về mặt Nhà nước các nghị định, quyết định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, để thực hiện thành công các quyết sách HĐND tỉnh đã quyết định, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết để triển khai thực hiện. Đề nghị Thường trực, các ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ 3, HĐND tỉnh khóa VI

Phát biểu khai mạc Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nêu rõ: Để chuẩn bị nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các tờ trình, đề án đảm bảo chất lượng đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Các ban HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan chủ trì xây dựng đề án ngay từ khâu soạn thảo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để tham gia, góp ý vào các nội dung các văn bản; tổ chức thẩm tra nhiều lần tại các địa phương, đơn vị liên quan nhằm có thêm thông tin và luận cứ cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét thảo luận và quyết định. Các đề án được các cơ quan soạn thảo và thẩm tra chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, đúng chủ trương, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định, kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp. 

 

 

Theo chương trình, tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh về: Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển nhà vườn Huế đặc trưng; Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh; kiện toàn nhân sự UBND tỉnh.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Họp soát xét công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần 3, HĐND tỉnh

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dự kiến sẽ thảo luận và thông qua các Nghị quyết về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chính sách bảo vệ và phát triển nhà vườn Huế; Quy hoạch giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Riêng Tờ trình về Quy định mức thu phí dự thi, dự tuyển (đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý): UBND tỉnh đề nghị chưa thông qua tại kỳ họp này do Trung ương chưa ban hành quy định, hướng dẫn về phí dự thi, dự tuyển.

Cho đến thời điểm này, các Ban của HĐND tỉnh đã thẩm tra xong các tở trình, đề án do UBND tỉnh trình và đang dự thảo báo cáo thẩm tra và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, Đề án Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Do Luật Nhà ở sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 nên Ban Pháp chế đề nghị lùi thời gian trình đề án này vào kỳ họp cuối năm để đơn vị tư vấn cập nhật đầy đủ các số liệu đúng theo quy định.

Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2015.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra tại UBND huyện Phú Vang

Mạng lưới trường lớp ở huyện Phú Vang phân bổ khá hợp lý theo từng địa bàn xã, thị trấn. Toàn huyện hiện có 26 trường mẫu giáo, 36 trường tiểu học, 20 trường THCS, 04 trường THPT, 01 trường THCS và THPT, 01 Trung tâm GDTX và 01 Trung tâm KTTHHN. Hệ thống phòng học; trang thiết bị dạy học từng bước được hoàn thiện nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu dạy và học.

Trong định hướng quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, đối với trường mầm non sẽ tăng thêm 03 trường (giai đoạn 2016 - 20120: 01 trường, giai đoạn 2020 - 2030: 02 trường); đối với trường tiểu học giảm 01 trường, THCS giữ nguyên số trường hiện có. Đối với trường THPT sẽ tăng thêm 01 trường. Với định hướng số lượng trường như vậy, sẽ đảm bảo thu nhận đủ số lượng học sinh hiện có trên địa bàn mỗi xã, thị trấn.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của huyện trong thời gian qua trong việc tập trung nguồn lực đầu tư cho hệ thống giáo dục trên địa bàn, nhất là tập trung cho công tác phổ cập mầm non 5 tuổi. Đến nay, hệ thống trường, lớp của huyện từ bậc mầm non đến THPT khá tốt. Trong thời gian tới, Ban mong muốn huyện Phú Vang tập trung hơn nữa cho công tác giáo dục và đào tạo, bởi đây chính là điều kiện để giúp huyện phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

 

Hoàng Trọng Bửu


Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra tại Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế

Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế được thành lập từ ngày 22/2/2012. Với sự đầu tư khá đồng bộ về cơ sở vật chất, gồm: 05 xưởng thực hành điện, 04 xưởng thực hành hàn, nguội, gò, 02 xưởng thực hành cắt gọt kim loại, 01 xưởng thực hành may, 01 phòng tích hợp may, 01 phòng tin, 01 phòng học ngoại ngữ, 01 phòng thí nghiệm vật lý và 01 phòng thí nghiệm vật liệu cơ khí. Các thiết bị sử dụng cho công tác đào tạo nghề khá hiện đại, trong đó có thiết bị nghề Hàn 7 tỷ đồng, thiết bị nghề điện 11,5 tỷ đồng… Nhờ vậy, công tác đào tạo nghề có những bước phát triển khá tốt.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, Trường vẫn còn gặp một số khó khăn như Trường vẫn đóng xa trung tâm thành phố Huế nên chưa thu hút được nhiều học sinh học nghề; cơ sở vật chất vẫn còn thiếu, nhất là các thiết bị dạy nghề vẫn còn thiếu về số lượng và chủng loại…

Trong định hướng quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, để tập trung phát triển tốt công tác đào tạo nghề, Trường vẫn mong muốn tỉnh bố trí quỹ đất khoảng 3 - 5 ha ở vị trí gần trung tâm thành phố Huế để nhà trường có cơ sở kêu gọi các nguồn tài trợ ODA nhằm phát triển nhà trường; đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; tập trung đầu tư cơ sở vật chất còn thiếu cho nhà trường; chuyển một số trung tâm dạy nghề cấp huyện thiếu về năng lực làm cơ sở vệ tinh cho Trường…

Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động trong những năm vừa qua của Trường, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo cũng như quý thầy cô giáo đã không ngừng vươn lên để giúp Trường hoạt động tốt trong điều kiện còn khó khăn về số học sinh, cơ sở vật chất. Với những kiến nghị, đề xuất của Trường, Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận và hứa sẽ có những ý kiến với các cơ quan liên quan nhằm tạo điều kiện cho Trường hoạt động ngày một tốt hơn, góp phần tạo nguồn lao động có tay nghề cao cho tỉnh trong tiến trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

 

Hoàng Trọng Bửu


Về đầu trang
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Thông tin mới
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh

Trước tình hình tệ nạn ma túy ngày càng xảy ra nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, để nắm bắt tình hình công tác phòng, chống ma túy cũng như việc cai nghiện cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát tại các địa phương, một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 14/5/2015, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn An, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng Hữu Mạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Bích Thủy - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hữu Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể đảng viên, quần chúng của 5 Chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2015

Chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động; quy định chi tiết một số điều của Luật Công chứng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2015.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2015

Tăng lương CBCCVC hệ số lương từ 2,34 trở xuống; nâng mức trợ cấp người có công với cách mạng; 7 đối tượng được miễn, giảm giá vé tàu;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2015.

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2015 của Thường trực HĐND tỉnh như sau:

Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội 6 tháng đầu năm 2015

Thực hiện Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết số 08/2002/QH11 của Quốc hội về việc Ban hành quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông