Thứ ba, 25/10/2016
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp thứ 2
Hội nghị tập huấn
Thống kê
Đang truy cập: 17
Đã truy cập: 390237
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin HĐND
In nội dung Gửi cho bạn
 
Tin HĐND
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Hội nghị lấy ý kiến về định mức phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017 và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính đã thông qua dự thảo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 15d/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết 15e/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI về thu, chi nguồn ngân sách giai đoạn 2011 - 2016; trình bày phương án định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2017, phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của tỉnh trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

Theo đó, qua 6 năm thực hiện (giai đoạn 2011 - 2016), việc phân cấp quản lý nguồn thu và tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp đã phù hợp với phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho mỗi cấp chính quyền có nguồn ngân sách để chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. So với năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định, thu ngân sách tỉnh hưởng tăng bình quân hàng năm khoảng 11%, ngân sách các huyện tăng 16%.

Về chi nguồn ngân sách, định mức phân bổ năm 2011 đã phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và bao quát được các nhiệm vụ chi, đáp ứng cơ bản nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp. Đồng thời định mức phân bổ đã phù hợp với định hướng đổi mới cơ chế quản lý hoạt động, cơ chế tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính sách cải cách tiền lương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Việc phân cấp nhiệm vụ chi đã đảm bảo những nhu cầu thiết yếu cho chính quyền cấp huyện và cấp xã phục vụ nhiệm phụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tỉ lệ tăng chi hàng năm  ở mức hợp lý, đảm bảo công bằng giữa các huyện và các xã.

Về phân cấp thu ngân sách của tỉnh trong thời kỳ 2017 - 2020 được thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017, về cơ bản vẫn giữa nguyên như phân cấp hiện hành. Tuy nhiên, tỷ lệ phân chia nguồn thu ngân sách giữa cấp tỉnh và cấp huyện có sự thay đổi và tăng cho cấp huyện từ 50% lên 70% đối với nguồn thu từ các doanh nghiệp có số thu thực nộp ngân sách bình quân trong 2 năm liền (2014 - 2015) dưới 10 tỷ đồng (riêng 3 huyện A Lưới, Nam Đông và Quảng Điền được hưởng 100%).

Về phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách địa phương thời kỳ 2017 - 2020, cơ bản tiếp tục phân cấp theo như giai đoạn 2011 - 2016, có bổ sung thêm việc phân cấp vốn xây dựng cơ bản tập trung trong cân đối ngân sách cho thị xã Hương Thủy và Hương Trà để chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển đô thị; không phân cấp nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ cho ngân sách cấp huyện, xã.

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017, đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Trong đó ưu tiên tăng kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng như giáo dục - đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ, môi trường; ưu tiên đối với vùng miền núi, vùng cao và kiến thiết thị chính đô thị...

Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế đều thống nhất theo dự thảo về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ dự toán dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. Các địa phương cũng đề nghị hàng năm tỉnh cần cân đối các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và chi sự nghiệp kinh tế cho các địa phương nhằm đảm bảo cho địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là thực hiện các chương trình trọng điểm và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu, nhấn mạnh, việc phân cấp nguồn thu chi ngân sách phải thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước 2015 cũng như đảm bảo cân đối nguồn ngân sách cho đầu tư phát triển chung của toàn tỉnh; quan điểm là thu ngân sách phải gắn với trách nhiệm của các cấp chính quyền, vì vậy đề nghị các địa phương cần quan tâm trong tìm kiếm thu hút đầu tư, phải gắn địa phương với doanh nghiệp, đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng và tăng thu từ sử dụng đất... Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị, các Ban của HĐND tỉnh cần nghiên cứu những ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương để làm tốt công tác thẩm định trước khi trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp tới.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh và một số đại biểu HĐND cấp huyện

Trong hai ngày 10 - 11/10, các đại biểu sẽ được truyền đạt 7 chuyên đề, gồm: Tổng quan HĐND trong chính quyền địa phương; kỹ năng phân tích, quyết định chính sách về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; giới thiệu khái quát Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và tham vấn ý kiến nhân dân; kỹ năng giám sát, thẩm tra thu chi ngân sách và giới thiệu khái quát Luật Ngân sách sửa đổi; kỹ năng thảo luận và chất vấn tại kỳ họp HĐND; kỹ năng tiếp xúc và giữ mối liên hệ với cử tri.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi xung quanh các chuyên đề, qua đó giúp các đại biểu có được một cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về vai trò, trách nhiệm của mình - là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; đồng thời giúp giữ mối liên hệ mật thiết giữa nhà nước với nhân dân thông qua cầu nối là người đại biểu HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ các chuyên đề, các nội dung theo chương trình của hội nghị; đồng thời tích cực trao đổi để làm rõ các vấn đề từ thực tiễn đang đặt ra, từ đó tăng cường kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu, thực hiện tốt chức năng người đại biểu, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND và của đại biểu HĐND

Qua nghiên cứu nhiều mô hình khác nhau và thực tiễn hoạt động của các nhiệm kỳ trước, hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức tiếp công dân riêng, mà phối hợp với UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế vào ngày 15 và 30 hằng tháng; qua đó, Thường trực HĐND tỉnh có thông tin và cơ sở để theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bước đầu phát huy có hiệu quả; công tác theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan Nhà nước đối với công dân được tăng cường. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: việc tham gia tiếp công dân với UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ là phối hợp, chủ yếu chỉ dừng lại ở việc theo dõi, giám sát; việc tham gia tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh chưa được nề nếp và chưa thường xuyên theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết đơn thư mà Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết...

Theo quy định của Luật tiếp công dân, HĐND và đại biểu HĐND các cấp có một vị trí quan trọng và có trách nhiệm rất lớn trong việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân. Đây là một nhiệm vụ chính trị được thực hiện theo quy định của Luật và được bố trí, sắp xếp theo chương trình, kế hoạch của HĐND. Ngoài các nội dung được quy định trong Luật Tiếp công dân, ngày 15/5/2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp. Nghị quyết quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, trong đó đề cao vai trò của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức để đại biểu HĐND cấp mình tiếp công dân từ khâu tiếp công dân, đến tiếp nhận đơn, chuyển đơn, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Trên cơ sở quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13, để hoạt động tiếp công dân ngày càng đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần xây dựng và không ngừng nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm của cơ quan dân cử trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thiết nghĩ, Thường trực HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đại biểu HĐND; tập trung triển khai quán triệt, thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân nhằm đưa công tác tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND đi vào nền nếp, có chất lượng hiệu quả.  

Thứ hai, Thường trực HĐND tỉnh cần nghiên cứu xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ ba, qua công tác tiếp công dân, phải theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; cần lựa chọn một số trường hợp khiếu nại bức xúc để tổ chức giám sát chuyên đề.

Thứ tư, hướng dẫn, phân công, đôn đốc Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân nơi ứng cử theo quy định; yêu cầu đại biểu HĐND tỉnh sau khi tiếp công dân xong phải gửi báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi hoặc có ý kiến đối với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Thứ năm, kiện toàn, củng cố bộ máy làm công tác tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này./.

 

Nguyễn Anh Dũng


Ông Nguyễn Tiến Nam được bầu giữ chức danh Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh

Tại hội nghị, sau khi ông Hoàng Trọng Điệp - Phó Chánh án TAND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH13 ngày 13/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm, Hội nghị đã thảo luận thống nhất 2 người trong thành viên đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh để bầu hai chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả, ông Nguyễn Tiến Nam - Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban MTTQVN tỉnh được bầu giữ chức danh Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Phan Văn Đáng - Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu giữa chức danh Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ông Nguyễn Tiến Nam và ông Phan Văn Đáng được tín nhiệm bầu đảm nhiệm hai chức danh trên; đồng thời mong rằng ông Nguyễn Tiến Nam và ông Phan Văn Đáng sẽ phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt trọng trách được giao; không chỉ là trung tâm đoàn kết, thống nhất trong đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh mà còn là trung tâm đầu mối với các cơ quan liên quan trong các hoạt động của Đoàn cũng như trong các hoạt động xét xử.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. HĐND tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, đầy trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; đồng thời, đi sâu phân tích tính khả thi của từng chỉ tiêu, các giải pháp đột phá trong gian đoạn tới nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, tránh nguy cơ tụt hậu so với các tỉnh trong khu vực miền Trung giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, với mục tiêu: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đến năm 2020, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã xem xét, thông qua 06 nghị quyết quan trọng khác thuộc thẩm quyền. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, tạo cơ sở pháp lý cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện.

HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn trực tiếp các thành viên UBND tỉnh liên quan đến nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan. HĐND tỉnh yêu cầu UBND, các thành viên UBND tỉnh tiếp tục có các biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề mà các đại biểu HĐND đã chất vấn và có báo cáo kết quả thực hiện những lời hứa trước HĐND tại kỳ họp cuối năm, đáp ứng long mong đợi của đại biểu HĐND và cử tri tỉnh nhà.

Cũng tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã thay mặt UBND trình bày báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá VI và kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá VII. Về các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn manh, nhiệm vụ còn lại của năm 2016 - năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 là rất nặng nề. HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Khẩn trương giải quyết, hỗ trợ đề bù cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển; chuẩn bị tốt phương án phòng chống bão lụt. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư; phát triển du lịch, dịch vụ. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, năng động, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Nhiều vấn đề nóng được chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh

Chủ trì phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho biết, đã nhận được 8 vấn đề chất vấn, tuy nhiên do thời gian có hạn nên chỉ lựa chọn một số vấn đề để chất vấn và trả lời tại hội trường. Đồng chí Lê Trường Lưu cũng gợi ý nêu vấn đề nóng nhất hiện nay là sự cố môi trường biển và mời đại biểu đặt câu hỏi.

Sau gợi ý của Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Nguyễn Chí Quang, Bí thư Huyện ủy Phú Lộc đề nghị tỉnh cho biết về tình hình môi trường biển hiện nay sau sự cố môi trường biển và việc thực hiện hỗ trợ chính sách cho người bị thiệt hại?

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Văn Thông cho biết, sau khi quan trắc, đánh giá hiện trạng chất lượng nước biển và trầm tích tại các vùng biển, đầm phá trên địa bàn tỉnh, có thể khẳng định môi trường biển và trầm tích tại các khu vực quan trắc nằm trong giới hạn quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Tuy nhiên, ở một số vùng vẫn tiếp tục theo dõi, quan trắc như khu vực biển tại hòn Sơn Chà, diện tích khoảng 160km2 do chịu ảnh hưởng dòng xoáy cục bộ…

Đối với việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, tỉnh đã áp dụng và thực hiện đầy đủ các quyết định của Chính phủ, như hỗ trợ 6 tháng lương thực, với định mức 15kg/người/tháng, hỗ trợ tiền cho tàu không lắp máy hoặc lắp máy…, với số tiền hơn 14 tỷ đồng/2.939 tàu. Các ngân hàng TMCP thực hiện cho vay ưu đãi cho doanh nghiệp thu mua dự trữ hải sản; các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp… cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực trong hỗ trợ người dân.

Đại biểu Trương Công Nam, Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế đặt câu hỏi: Dù chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép nhưng liệu có cao không? Vậy Sở có kiểm tra các sản phẩm hải sản hay không, có ăn được hay chưa? Điều này cũng được đồng chủ tọa kỳ họp, ông Cái Vĩnh Tuấn nêu, khi mà đây là vấn đề được người dân rất quan tâm.

Ông Phan Văn Thông cho rằng, sau sự cố môi trường biển do Fomasa gây ra, tỉnh đã chỉ đạo sở kiểm tra một số cơ sở nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất và xả thải ra biển. Sau khi kiểm tra, Sở khẳng định các cơ sở này có thể gây ô nhiễm môi trường như phốt pho, bùn thải do chứa phân các loài thủy, hải sản và thức ăn dư thừa, chất tồn dư. Các cơ sở nuôi tôm lớn đều có hệ thống xử lý nước thải, riêng các hộ và nhóm hộ hầu như không có hệ thống xử lý nước thải, gây nên nguy cơ ô nhiễm môi trường biển. Giải pháp tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người dân đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải..

Về các thông số hiện nay thấp hơn ngay sau khi xảy ra sự cố và so với trước khi xảy ra sự cố khó so sánh, có lúc cao lúc thấp do nhiều yếu tố và khẳng định các thông số đều đảm bảo như trước đây. Riêng việc có tiêu thụ hải sản có được hay không, ông Phan Văn Thông cho rằng điều đó chưa thể trả lời.

Đối với các đánh bắt xa bờ và cá đầm phá, ông Phan Văn Thông cho hay, cá đầm phá an toàn, có thể ăn được. Riêng cá đánh bắt xa bờ vẫn sử dụng bình thường. Để phân biệt các đánh bắt xa bờ hay gần bờ, hiện có thiết bị định vị nên có thể xác định tàu có đánh bắt xa bờ hay không.

Trả lời thêm về câu hỏi của đại biểu Trương Công Nam về kiểm tra các sản phẩm hải sản hay không, có ăn được hay chưaÔng Hồ Sỹ Nguyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đã thành lập tổ chuyên môn đóng tại cảng Thuận An để xác nhận hải sản an toàn trước khi cung cấp cho bà con. Sở đã hướng dẫn vùng khai thác an toàn cho bà con ngư dân đánh bắt. Song, do ảnh hưởng tâm lý người dân vẫn ngại ăn. Tuy nhiên, với vùng khai thác cách bờ 20 hải lý có thể sử dụng. Ngược lại vùng cách bờ chưa tới 20 hải lý khuyến nghị không đánh bắt và Thừa Thiên Huế tuân thủ khá tốt khuyến nghị này. Các cơ quan liên quan cũng khuyến cáo không đánh bắt cá tầng đáy.

Bây giờ nước biển đã an toàn, do đó, cá ở tầng nổi dưới 20 hải lý an toàn. Sản phẩm đầm phá an toàn, vì dòng hải lưu chỉ tác động ở cửa biển không ảnh hưởng đến đầm phá.

Ngoài khuyến cáo những vùng không khai thác, Sở thường xuyên lấy mẫu phân tích, kể cả với các sản phẩm khai thác trước đây nằm kho lạnh. Qua xác định, tất cả các mẫu sản phẩm, hải sản an toàn. Chỉ trừ hòn Sơn Chà ở tầng đáy còn tiếp tục theo dõi. Cá đầm phá, xa bờ ăn được, cá tầng nổi gần bờ có thể ăn được, riêng cá tầng đáy còn tiếp tục kiểm tra.

Vấn đề này, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị UBND tỉnh tăng cường tuyên truyền, thông tin công khai để người dân yên tâm đánh bắt, sử dụng.

Đại biểu Hồ Đăng Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương đặt câu hỏi: Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh cho biết rõ hơn về lộ trình hình thành Bảo tàng Mỹ thuật Huế sẽ diễn ra từ thời điểm nào?

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, ông Phan Tiến Dũng - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trả lời: Trong những năm qua, mặc dù Bảo tàng Mỹ thuật Huế chưa ra đời nhưng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chủ trương và giao cho Sở mỗi năm dành một khoản kinh phí để mua và sưu tập được 12 tác phẩm mỹ thuật xuất sắc đạt giải qua các đợt liên hoan nhằm làm cơ sở cho việc hình thành Bảo tàng Mỹ thuật Huế về sau. Những tác phẩm này đang được bảo quản tại Sở Văn hóa và Thể thao. Sở cũng đã tiếp tục lập dự trù kinh phí cho việc sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật năm 2017.

Hiện nay trên tuyến đường Lê Lợi, khu vực đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân, đã có các thiết chế văn hóa nghệ thuật như Công viên - tượng của chí sĩ Phan Bội Châu, Bảo tàng Văn hóa Huế, dự kiến sắp tới sẽ có Trung tâm trưng bày tác phẩm thêu (hoặc Bảo tàng về nghề thêu), Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán và sắp đến Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị từ đường Phan Bội Châu cũng sẽ chuyển đến khu vực này (vị trí của Trung tâm Festival Huế) để tập hợp tạo thành hệ thống chuyên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận dễ dàng nhất về các giá trị mỹ thuật; đồng thời góp phần nâng cao vị thế của văn hóa Huế. Như vậy, tại trục đường Lê Lợi đã hình thành các Bảo tàng, nhà trưng bày về các tác phẩm mỹ thuật theo không gian mở, ngoài hệ thống trên còn có các tác phẩm nghệ thuật ngoài trời với 87 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc qua các Trại sáng tác điêu khắc quốc tế hiện đặt tại các công viên hai bên bờ sông Hương.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án trục không gian văn hóa nghệ thuật trên đường Lê Lợi, khu vực từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân gồm một chuỗi các Bảo tàng, Trung tâm nghệ thuật (mà cốt lõi là các tác phẩm mỹ thuật) để phục vụ công chúng và khách du lịch. Riêng Bảo tàng Văn hóa Huế sẽ được đầu tư nâng cấp thành Bảo tàng Mỹ thuật Huế, trong đó chọn lọc để hình thành hệ thống trưng bày những giá trị điển hình của Mỹ thuật Huế, trước mắt sẽ  bổ sung thêm một nội dung rất có giá trị là các tác phẩm nghệ thuật Chăm pa. Bên cạnh các tác phẩm đã có, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục cùng các đơn vị trong tỉnh sưu tầm các tác phẩm tiêu biểu của các tác giả trong và ngoài nước nhằm làm phong phú nội dung trưng bày tại Bảo tàng này. Căn cứ các quy định về thành lập Bảo tàng, UBND tỉnh sẽ có văn bản thỏa thuận với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi có quyết định về thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế khi đã đảm bảo các tiêu chí quy định. Tin chắc rằng với vị trí thuận lợi, với các hiện vật, tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được hội tụ. Bảo tàng Mỹ thuật Huế sắp tới sẽ là một địa chỉ văn hóa hấp dẫn cho công chúng thưởng ngoạn và là một điểm đến lý thú không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Huế của du khách trong nước và quốc tế.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Tâm huyết cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

Đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 9%/năm

Trình bày Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cho biết giai đoạn 2011 - 2015, nền kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt bình quân 9,1%/năm. Tuy tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với kỳ vọng, song đây là mức tăng trưởng hợp lý. Quy mô kinh tế của tỉnh đã tăng lên đáng kể; giá trị tuyệt đối của 1% tăng trưởng cao hơn nhiều so với thời kỳ trước (năm 2010, 1% tăng trưởng tạo ra 1.786 tỷ đồng giá trị tăng thêm; năm 2015 tạo ra 3.280 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2010). Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người năm 2015 đạt 2.000 USD, tăng gấp hai lần so năm 2010 (giá USD thực tế).

Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 chuyển dịch theo hướng tích cực và phù hợp với những lợi thế so sánh của tỉnh về phát triển du lịch, dịch vụ y tế, giáo dục... Khu vực dịch vụ tăng tỷ trọng trong tổng sản phẩm từ 55,3% (năm 2010) lên 55,7% (năm 2015); công nghiệp - xây dựng tăng tương ứng từ 28,9% lên 34,7%; khu vực nông nghiệp giảm từ 15,9% xuống 9,6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 68,2 nghìn tỷ đồng, bằng 68% so kế hoạch, tăng bình quân 12%/năm. Thu ngân sách nhà nước bình quân đạt gần 5.000 tỷ đồng/năm, tăng gần gấp đôi bình quân giai đoạn 2006 - 2010.

Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2016- 2020, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu tổng quát: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển KT-XH nhanh và bền vững. Phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “Di sản, văn hóa, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đến năm 2020, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ của cả nước và khu vực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu phát triển KT- XH chủ yếu là: Tổng GRDP trong tỉnh tăng bình quân trên 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 3.400- 3.700 USD; cơ cấu kinh tế dịch vụ - du lịch chiếm tỷ trọng 55%, công nghiệp chiếm 37%; nông - lâm - thủy sản 8%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 15-20%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng 10- 12%/năm; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 65-70%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 50%;... Song song với đó là thực hiện 4 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển du lịch và dịch vụ; Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

Để thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đã đưa ra định hướng phát triển ngành và lĩnh vực cùng 5 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện là: đột phá phát triển kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gắn tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đề xuất nhiều giải pháp quan trọng

Chiều ngày 30/8, HĐND tỉnh chia theo tổ để thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2021. Các ý kiến đều thống nhất cao với Kế hoạch UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp; đồng thời tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tổng hợp mạng tính trọng tâm, đột phá phát triển kinh tế.

Đại biểu Phan Thiên Định - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Để thực hiện các mục tiêu KT-XH 5 năm 2016-2020, cần phải tìm kiếm nguồn lực đầu tư bên ngoài, tìm kiếm năng lực mới trên cơ sở nhiều giải pháp quan trọng để khuyến khích người dân, doanh nghiệp bỏ vốn ra đầu tư tạo sức bật mới cho nền kinh tế. Về phát triển du lịch phải xem xét các giải pháp thật sự đột phá; đồng thời phát triển tổng hợp du lịch, dịch vụ và phát triển công nghiệp để tạo ra sự tăng trưởng rõ nét hơn.

Đại biểu Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao cho rằng, phải xác định Thừa Thiên Huế là 1 trong những địa bàn trọng điểm du lịch của Việt Nam. Cần có chương trình, giải pháp cụ thể phát triển du lịch đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, xem đây là sản phẩm du lịch mới có sức hấp dẫn cao; làm sao kêu gọi được những dự án văn hóa quan trọng như xây dựng các trung tâm hội nghị, nhà hát, trung tâm biểu diễn nghệ thuật. Hình thành trục văn hóa nghệ thuật dọc đường Lê Lợi. Quan tâm nguồn lực đầu tư nâng được chất lượng các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đổi mới công tác quản nhà nước về di tích Huế, trong đó chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa. Mở rộng liên kết đường hàng không, đường sông, đường biển trong phát triển du lịch.

 Ý kiến này cũng được đại biểu Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nêu tại tổ số 1, khi ông cho rằng, cần xem xét lại chỉ tiêu tăng lượng khách đến Huế lên 5 triệu lượt trong vòng 5 năm tới bởi chỉ tiêu này khó khả thi trong bối cảnh sản phẩm du lịch Huế còn nghèo nàn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Cảng Chân Mây chủ yếu làm nhiệm vụ đón tàu hàng hóa chứ chưa phải là cảng dành riêng cho tàu du lịch.  

Cũng liên quan đến vấn đề phát triển du lịch, Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Văn Chính nêu ý kiến, cần quan tâm đến các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh và khám chữa bệnh. Huế hiện có khá nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch này và đây cũng là xu thế chung của rất nhiều tỉnh, TP khác.

Đại biểu Phan Ngọc Thọ - UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, trong giai đoạn tập trung quyết liệt thực hiện thực hiện Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó ưu tiên công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Đại biểu Trần Đức Minh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thừa Thiên Huế cho rằng phải ưu tiên mạnh hơn cho doanh nghiệp phát triển, tạo điều kiện thuận lợi, kích thích phát triển số lượng doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó Tỉnh cần có chính sách giảm phí, lệ phí, thuế và hỗ trợ thủ tục cho các hộ sản xuất kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp.

Đại biểu Phạm Thị Minh Huệ - Chủ tịch Hội Nông dân đề xuất cần có giải pháp xử lý cương quyết đối với các doanh nghiệp vi phạm trong quá trình vận hành, xả thải ra môi trường…, đồng thời đề xuất tỉnh cần có quy hoạch khu chăn nuôi tập trung để xử lý tốt các vấn đề về môi trường. Với các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đại biểu Phạm Thị Minh Huệ cũng đề nghị cần có giải pháp để thực hiện hiệu quả. Giao trách nhiệm tham mưu cho từng cơ quan liên quan đối với các ngành, lĩnh vực phát triển.

Nhiều đại biểu cho rằng, tỉnh cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược để tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Đại biểu Nguyễn Dung - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu ý kiến, phải xác định quan điểm là chúng ta săn lùng nhà đầu tư chứ không chỉ là thu hút đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Văn Cao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thảo luận, trao đổi một số nội dung cụ thể trong việc thực hiện các dự án trọng điểm trong thời gian tới. Theo đó, sẽ sắp xếp, bố trí một số công trình phù hợp để thúc đẩy và kích cầu phát triển du lịch và ưu tiên kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cần có giải trình, giải đáp cụ thể các cơ sở, điều kiện xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để các đại biểu được rõ vào phiên họp ngày 31/8, đồng thời, tiếp thu các ý kiến để điều chỉnh nhằm hoàn thiện báo cáo cũng như thông qua và ban hành nghị quyết.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII: Thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập đối với chương trình đại trà từ năm học 2016 - 2017. Theo đó, đối với chỉ tiêu tuyển sinh hỗ trợ chi phí đào tạo, mức học phí năm học 2016 - 2017 bình quân theo từng nhóm ngành tăng 10% so với năm học 2014 - 2015, tương đương khoảng 72% mức trần học phí quy định và hàng năm mức học phí tăng thêm tương ứng theo tỷ lệ tăng học phí tại Nghị định 86; so với mức học phí hiện hành của các trường nghề thì tăng bình quân 130%, do các trường này từ năm học 2016 - 2017 áp dụng khung học phí chung với các trường trung cấp, cao đẳng khác. Đối với chỉ tiêu tuyển sinh không hỗ trợ chi phí đào tạo, mức học phí năm học 2016 - 2017 bình quân theo từng nhóm ngành tăng 20% so với năm học 2014 - 2015, tương đương mức trần quy định và hàng năm tăng thêm tương ứng theo lộ trình tăng học phí tại Nghị định 86; so với mức học phí hiện hành của các trường nghề tăng bình quân 67%, do các trường này từ năm học 2016 - 2017 áp dụng khung học phí chung với các trường trung cấp, cao đẳng khác. Riêng đối với ngành Thể dục thể thao, mức học phí tương đương 40% mức học phí cùng nhóm ngành như giai đoạn học phí 2011 - 2015 và hàng năm tăng thêm theo lộ trình tăng học phí tại Nghị định 86.

Việc tăng học phí theo lý giải của UBND tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của các trường về chi phí đào tạo thực tế bình quân /1 học sinh/1 tháng đối với năm học 2015 - 2016, nếu tính đủ toàn bộ chi phí đào tạo theo từng nhóm ngành của các trường thì chi phí đào tạo thực tế vượt mức trần học phí quy định tại Nghị định 86, do đó các trường đề nghị mức thu học phí tương đương bằng 100% mức trần cùng ngành nghề theo quy định tại Nghị định 86 do chi phí thực tế đào tạo cao hơn mức học phí trần đang quy định. Tuy nhiên, theo Đề án mức học phí đề nghị lần này đối với năm học 2016 - 2017 tăng bình quân từ 10% đến 20% so với năm học 2014 - 2015 là phù hợp với lộ trình tăng học phí giữa Nghị định 86 so với Nghị định 49 và tăng tương đương so với mức tăng học phí giữa các năm học của giai đoạn học phí 2011 - 2015 hiện nay đang thực hiện. Từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 quy định mức học phí tăng thêm bình quân hàng năm theo tỷ lệ tăng của Nghị định 86.

Tuy nhiên, đối với các trường nghề, khi áp dụng mức thu học phí mới đề nghị như trên so với mức học phí hiện hành của các trường thì mức học phí mới tăng cao, có ngành tăng hơn 100%, do theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, không phân biệt trường chuyên nghiệp và trường nghề như trước đây và Nghị định 86 cũng không phân biệt mức thu học phí đối với trường chuyên nghiệp và trường nghề mà quy định chung khung học phí đối với đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập. Mặt khác, mức thu học phí của các trường nghề hiện nay so với chi phí thực tế đào tạo còn thấp, do vậy cần thiết phải điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định và thực tế.

HĐND tỉnh đã quyết nghị mức thu học phí theo tờ trình của UBND tỉnh, đồng thời giao UBND tỉnh điều chỉnh phù hợp theo hướng làm tròn mức thu phù hợp để thuận lợi cho phụ huynh và nhà trường khi thu học phí. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức thu học phí tương ứng của từng cấp học và từng khu vực của trường phổ thông công lập trên địa bàn. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh căn cứ tiêu chí, quy mô, mức độ đạt được trong việc xây dựng phát triển hệ thống trường chất lượng cao để quy định mức tăng học phí, theo mức tăng không quá 20% so với mức thu chương trình đại trà của các trường công lập cùng cấp, bậc trên cùng địa bàn. Theo UBND tỉnh, mức thu học phí đang thực hiện tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và khung thu học phí quy định tại Nghị định 86. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng mức thu học phí mới cho năm học 2016 - 2017 nhằm tạo điều kiện nguồn lực cho giáo dục tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khi thực hiện theo mức thu này, học phí toàn tỉnh thu được khoảng 73,5 tỉ đồng, tăng khoảng 19,5 tỷ đồng so với mức thu hiện hành.

HĐND tỉnh thông qua Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020" với mục tiêu cụ thể duy trì và đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế; 100% trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS được cung cấp các dịch vụ về y tế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 20%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 10%; đến năm 2020 có 90 - 100% trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được chăm sóc, giáo dục tại  các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp một đạt 100%; đến năm 2020 có 2.500 học sinh tiểu học nòng cốt được dạy bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi cho trẻ em đạt 60%; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển đạt 95%; duy trì 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, mồ côi, bị bỏ rơi) đủ điều kiện được thực hiện các chính sách về phúc lợi xã hội do Nhà nước quy định; 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời; đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng và 95% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;...

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, đề án tập trung 4 giải pháp quan trọng như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BVCSTE cho chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em; duy trì, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp... Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện đề án ước tính 35 tỷ đồng.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Về đầu trang
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Thông tin mới
Hội nghị lấy ý kiến về định mức phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017 và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Sáng ngày 20/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về định mức phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của tỉnh trong thời kỳ ổn định 2017 - 2020. Đến tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phương - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

Sáng 4/10, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (04/10/1961 - 04/10/2016) và 15 năm Ngày hội toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2016). Đến dự có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2016

Bổ sung đối tượng áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia tố tụng cạnh tranh;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2016.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016

Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; xếp lương giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư; miễn, giảm thuế xuất khẩu các sản phẩm thân thiện môi trường;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016.

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/8

Nhiều chính sách tác động trực tiếp tới đời sống xã hội, dân sinh chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành văn bản số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 hướng dẫn số một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông