Thứ năm, 30/06/2016
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu tiếp xúc cử tri
Dự án Luật, Pháp lệnh
Tài liệu kỳ họp thứ 12
Bầu cử
Thống kê
Đang truy cập: 17
Đã truy cập: 349372
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin HĐND
In nội dung Gửi cho bạn
 
Tin HĐND
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016

Theo báo cáo của các sở, ngành liên quan, 6 tháng đầu năm 2016, các ngành, địa phương đã bám sát mục tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết HĐND tỉnh để thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các kế hoạch đề ra, nhất là các giải giáp thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển theo "Năm doanh nghiệp" của tỉnh. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 8.167 tỷ đồng, bằng 43,7% kế hoạch năm, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15/6/2016 có 275 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 3% so với cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký trên 1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã cấp mới 12 giấy chứng nhận đầu tư, tăng 46% (trong đó 8 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 202 tỷ đồng, 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 11,3 triệu USD).

Tuy nhiên, lĩnh vực thủy sản và du lịch, dịch vụ chịu ảnh hưởng lớn bởi hiện tượng hải sản chết bất thường đã tác động đến mức tăng trưởng chung của nền kinh tế toàn tỉnh. Vì vậy, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 ước tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 8,39% của 6 tháng năm 2015. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,07%, thấp hơn mức tăng 9,52% so cùng kỳ; khu vực dịch vụ tăng 7,07%, thấp hơn mức tăng 8.91% so cùng kỳ; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng âm 2,8%... Tổng thu ngân sách ước đạt 2.729 tỷ đồng, bằng 48,5% dự toán giao, tăng 16,1% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa 2.390 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán, tăng 17,7%.

Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các chỉ tiêu ước đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, nền kinh tế của tỉnh chịu tác động lớn bởi hiện tượng cá chết bất thường, tăng trưởng ở cả ba khu vực kinh tế đều đạt mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 và so với mức phấn đấu theo kế hoạch. Áp lực cạnh tranh trên thị trường đối với một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh vẫn tiếp diễn; sức mua chưa được cải thiện; công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn do chính sách về đất đai, đền bù, tái định cư còn bất cập; công tác huy động nguồn lực đầu tư phát triển còn khó khăn; số lượng dự án thu hút đầu tư tăng nhưng chưa có nhiều dự án lớn và có chất lượng để tạo sự đột phá, nhất là trong lĩnh vực du lịch dịch vụ và công nghiệp; nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ, hoặc ngừng triển khai đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển và môi trường đầu tư của tỉnh... Lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh xã hội vẫn còn nhiều mặt tồn tại hạn chế, chất lượng giáo dục chưa thật sự vững chắc, gia tăng vi phạm trật tự an toàn giao thông; diễn biến bất thường của thời tiết đã gây nên nhiều vụ thiên tai và tình hình ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân... Điều này, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch kinh tế-xã hội 6 tháng còn lại năm 2016.

Kết luận tại buổi họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho rằng, những khó khăn trong nội tại của nền kinh tế cộng với hiện tượng cá chết bất thường đã tác động và làm ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh nhà, đó là một trong những thách thức đòi hỏi các cấp, ngành cần phải quyết tâm và tìm ra các giải pháp để khắc phục cũng như tìm hướng phát triển cho phù hợp. Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải đi đôi với ổn định cuộc sống của người dân nên thời gian tới ngành Nông nghiệp phải quan tâm phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và các vấn đề an toàn thực phẩm trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời phải đẩy mạnh việc xã hội hóa một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dịch vụ và du lịch, có như vậy mới huy động được các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Cùng với đó, phải tạo bước đột phá trong giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư; đối với những dự án đặc thù, cần nghiên cứu để có cơ chế đặc thù kể cả trong cơ chế chính sách, hạ tầng, vay vốn... 

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo đó, căn cứ vào quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với các nội dung chính như: Thời gian tiến hành kỳ họp; việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp thứ nhất; chương trình làm việc tại kỳ họp thứ nhất; cách thức quyết định các vấn đề tại kỳ họp thứ nhất; việc bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và các nội dung khác được tiến hành tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân...


Công bố danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo đó, tổng số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 là 53 đại biểu trong tổng số 88 người ứng cử. Trong cuộc bầu cử vào ngày 22/5/2016, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu đủ 53 đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, 21 đại biểu tái cử, chiếm tỷ lệ 39,62%; đại biểu nữ có 6 đại biểu, chiếm tỷ lệ 11,32%; đại biểu trẻ tuổi 03 đại biểu, chiếm tỷ lệ 5,66%; đại biểu ngoài Đảng 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,77%; đại biểu người dân tộc thiểu số 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,77%; đại biểu Tôn giáo 01 đại biểu, chiếm tỷ lệ 1,89%. Về trình độ chuyên môn: Cao đẳng, Đại học có 28 đại biểu, chiếm tỷ lệ 52,83%; trên Đại học 25 đại biểu, chiếm  tỷ lệ 47,17%.

Ông Cái Vĩnh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22/5/2016 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng luật, an toàn với 877.939/877975 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,996%.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua 07 nghị quyết chuyên đề quan trọng, tạo hành lang pháp lý để các cấp, các ngành chỉ đạo, điều hành trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển lĩnh vực giáo dục đào tạo, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn tới… Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh; kiện toàn một bước tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về du lịch, thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả của ngành du lịch ngang tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ, đi sâu phân tích những việc đã làm được, những việc chưa làm được trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; qua đó, rút ra được nhiều bài học quý báu, bổ ích để HĐND các khóa sau tham khảo, vận dụng vào thực tiễn tổ chức và hoạt động của mình.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND tỉnh khóa VI đã kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành tựu và bài học kinh nghiệm của các khoá trước để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp bách trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thường xuyên bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy để thể chế hóa về mặt nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hoạt động giám sát đem lại nhiều kết quả tích cực, giúp các cấp, các ngành phát hiện kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh luôn được đổi mới, linh hoạt, đáp ứng ngày càng cao của thực tiễn cuộc sống. Hoạt động của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân đã từng bước đổi mới và có nhiều tiến bộ trong công tác xét xử, thi hành án, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội và MTTQ Việt Nam tỉnh; sự đóng góp tích cực của các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng với sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh, kinh tế - xã hội tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết của HĐND khóa VI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 đề ra đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì tăng trưởng bình quân trên 9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng trưởng nhanh tỷ trọng dịch vụ - du lịch và công nghiệp; huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; chất lượng cuộc sống, môi trường sống được nâng lên. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ; năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao. Du lịch - dịch vụ phát triển chưa ngang tầm với tiềm năng, thế mạnh; thu hút đầu tư còn khó khăn, nhất là nhà đầu tư lớn có năng lực, uy tín; công tác cải cách hành chính ở một số ngành, địa phương chưa đạt hiệu quả cao… Việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh của các cấp, các ngành có lúc còn chưa đồng bộ, kịp thời và thiếu kiên quyết; công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri ở các cấp, các ngành trong một số lĩnh vực vẫn còn chậm… Tất cả những hạn chế, tồn tại nên trên cần được khắc phục để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dân cử địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê trường Lưu nhấn mạnh, kỳ họp thứ 12 là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khóa VI, song theo Luật Tổ chức HĐND và UBND, nhiệm vụ của HĐND, các cơ quan của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn tiếp tục cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa sau. Vì vậy, sau kỳ họp này, cùng với việc triển khai thực hiên các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh để hoàn thiện báo cáo tổng kết gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan; các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để tạo sự đồng thuận và đóng góp tích cực của cử tri và nhân dân nơi ứng cử, góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri trong tỉnh nhiệm kỳ tới.

 

 

 

Tại phiên bế mạc, HĐND tỉnh đã trao Bằng khen cho 19 đại biểu HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Thành lập Sở Du lịch để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương

Tiềm năng phong phú

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thừa Thiên Huế nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc - Nam cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển; trục Hành lang kinh tế Đông - Tây nối Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam qua đường 9; có cảng nước sâu Chân Mây khả năng tiếp nhận tải trọng tàu trên 50.000 DWT, là một trong 46 cảng biển được Hiệp hội Du thuyền Châu Á (ACA) lựa chọn xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền ở khu vực Đông Nam Á; một trong những trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ lớn của cả nước và là cực quan trọng về phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Thừa Thiên Huế là vùng đất giàu di sản, lịch sử đã để lại nơi đây một hệ thống di tích phong phú với gần 1.000 di tích, trong đó có 153 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh, hệ thống này bao gồm: 86 di tích cấp quốc gia, 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng, di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích kiến trúc tôn giáo..., đặc biệt Quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Thừa Thiên Huế còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa phi vật thể phong phú, trong đó Nhã nhạc Việt Nam - Âm nhạc cung đình triều Nguyễn được công nhận là Kiệt tác phi vật thể truyền khẩu đại diện của nhân loại; ca Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trang phục, nếp sống, ẩm thực, ngành nghề thủ công truyền thống... là những giá trị vô cùng đặc sắc thể hiện những đặc trưng văn hóa Việt Nam. Vùng đất này còn là nơi bảo lưu một kho tàng lễ hội phong phú bao gồm: lễ hội cung đình, lễ hội dân gian truyền thống, lễ hội tôn giáo...

Thừa Thiên Huế có đầy đủ các dạng địa hình núi, gò đồi, đồng bằng, đầm phá và biển, có Vườn quốc gia Bạch Mã - một trong những Vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, bờ biển dài 128 km và 86 km đường biên giới có nhiều cửa khẩu thông với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là điều kiện phát triển du lịch, diện tích đầm phá Thừa Thiên Huế rộng nhất khu vực Đông Nam Á (gồm phá Tam Giang, đầm Thủy Tú, đầm Cầu Hai, đầm An Cư chiếm 13% diện tích toàn tỉnh). Vịnh Lăng Cô được công nhận là một trong những Vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Là ngành kinh tế mũi nhọn

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Với lợi thế về mặt địa lý, được thiên nhiên ưu đãi và có một truyền thống văn hoá lâu đời, ngành du lịch của tỉnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh để xây dựng thành một trung tâm du lịch lớn ở Việt Nam. Du lịch được xác định là ngành mũi nhọn, nên trong nhiều năm qua tỉnh đã đề ra nhiều chính sách phù hợp khuyến khích các ngành và các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành du lịch. Qua việc triển khai Năm du lịch Quốc gia Huế 2012, các kỳ Festival Huế, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch đã tăng lên đáng kể. Nhiều khu du lịch, vui chơi giải trí đã được quy hoạch và xây dựng với nhiều sản phẩm và loại hình du lịch hấp dẫn thu hút du khách. Liên tục trong nhiều năm, du lịch Thừa Thiên Huế luôn được công nhận là một trong những điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Trong 05 năm (từ năm 2010 - 2015), lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế tăng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13%. Năm 2010, tổng lượt khách tham quan, du lịch đạt 1,74 triệu lượt khách, đến năm 2015 đạt 3,126 triệu lượt khách. Du lịch đường biển đã có sự tăng trưởng đáng kể, năm 2010 chỉ đón 17 chuyến tàu với 16.997 lượt khách, năm 2015 đã đón 52 chuyến tàu với 75.520 lượt khách, tăng hơn 3 lần.

Doanh thu du lịch trong 05 năm qua tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12% đóng góp vào GRDP. Năm 2010, tổng doanh thu du lịch đạt 1.338 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 3.000 tỷ đồng. Trong 05 năm (từ năm 2010 - 2015), lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế tăng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13%. Năm 2010, tổng lượt khách tham quan, du lịch đạt 1,74 triệu lượt khách, đến năm 2015 đạt 3,126 triệu lượt khách. Du lịch đường biển đã có sự tăng trưởng đáng kể, năm 2010 chỉ đón 17 chuyến tàu với 16.997 lượt khách, năm 2015 đã đón 52 chuyến tàu với 75.520 lượt khách, tăng hơn 3 lần.

Hiện nay, toàn tỉnh có 543 cơ sở lưu trú với 12.000 phòng, trong đó có 204 khách sạn, với tổng số 7.508 phòng lưu trú, trong đó khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao: 27 khách sạn, với 3.177 phòng; khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1-2 sao: 128 khách sạn, với 3.036 phòng. Có 80 đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh (trong đó có 38 đơn vị quốc tế, 42 đơn vị nội địa).

Thành lập để nâng tầm du lịch

Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò quan trọng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết lao động ở địa phương. Thừa Thiên Huế đang tập tập trung triển du lịch để khẳng định vai trò, vị trí là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước với tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, quy mô hoạt động ngày càng lớn. Mục tiêu được xác đinh là xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành điểm đến an toàn và thân thiện đối với du khách ở trong và ngoài nước. Năm 2016 phấn đấu đón khoảng 3,2 đến 3,5 triệu khách du lịch, trong đó có 1,1-1,3 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 3.200 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2020 đón 5,7 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 6.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 12-15% (giai đoạn 2016 - 2020), thu nhập xã hội từ du lịch đạt 16.500 tỷ đồng. Năm 2020 trên địa bàn đạt khoảng 22.000 lao động trong lĩnh vực du lịch.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh: Với lợi thế về mặt địa lý, được thiên nhiên ưu đãi và truyền thống văn hoá lâu đời, ngành du lịch của tỉnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh để xây dựng thành một trung tâm du lịch lớn ở Việt Nam. Việc thành lập Sở Du lịch nhằm đáp ứng công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực du lịch đang phát triển mạnh mẽ và là ngành kinh tế mũi nhọn của Thừa Thiên Huế, đồng thời phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt.

Với yêu cầu thực tiễn của tỉnh Thừa Thiên Huế và phù hợp với các quy định của Chính phủ, cần thiết thành lập sở Du lịch để khai thát triệt để tiềm năng, phát huy lợi thế và nâng tầm du lịch Thừa Thiên Huế, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa VI đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao. Về nhân sự bộ máy, Sở Du lịch có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; 5 phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý cơ sở lưu trú; Phòng Quản lý lữ hành; Phòng Nghiên cứu Phát triển du lịch) và 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh quyết sách các vấn đề quan trọng

Hơn 125 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Một trong những nội dung quan trọng được nhiều người quan tâm là Tờ trình của UBND tỉnh về xây dựng một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 -2020.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đã có nhiều chuyển biến quan trọng, bước đầu đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp phát triển vẫn thiếu ổn định, chưa khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, từng vùng sinh thái. Đời sống người nông dân và những người làm nông nghiệp chưa cao, nông dân vẫn còn nghèo. Mô hình tăng trưởng nông nghiệp hiện nay chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ. Mô hình tăng trưởng này mới chỉ tạo ra được khối lượng nhiều nhưng giá trị thấp, hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên chưa cao…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016- 2020 nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh. Duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nội tại và đẩy mạnh xuất khẩu. Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực cả trước mắt và lâu dài, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu các tác động tiêu cực khác đối với môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016- 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua. Nội dung chính gồm: hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, hỗ trợ sản xuất, với tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 là 125,58 tỷ đồng (25,11 tỷ đồng/ năm). Đối tượng được áp dụng là cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khuyến khích và tạo động lực cho giáo dục mũi nhọn

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong những năm qua, chất lượng mặt bằng giáo dục của tỉnh từng bước được cải thiện; chất lượng học sinh thi đạt học sinh giỏi các cấp và tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao. Tuy nhiên ngành giáo dục của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập về cơ cấu và chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia... Đặc biệt, trong lĩnh vực phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tuy có quan tâm nhưng thiếu đồng bộ từ tiểu học đến trung học phổ thông; số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi giữa các bộ môn không ổn định; số lượng học sinh đạt giải quốc tế khiêm tốn...

Những bất cập, hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do chưa có chính sách đủ mạnh để khuyến khích và tạo động lực cho học sinh, giáo viên nỗ lực phấn đấu. Xuất phát từ những lý do trên tỉnh Thừa Thiên Huế cần thiết phải ban hành “Một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kì thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế".

Trên tinh thần đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Đáng chú ý, ở giải thưởng các môn văn hóa, học sinh dự giải quốc tế nếu đoạt giải nhất được thưởng 60 triệu đồng, nhì 30 triệu đồng, ba 15 triệu đồng và nhận Bằng khen 7 triệu đồng; đoạt giải khu vực quốc tế tương ứng 70% giải quốc tế. Giải quốc gia nhất, nhì, ba và khuyến khích là 20, 10, 7 và 5 triệu đồng…

Bổ sung một số quy định về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

HĐND tỉnh cũng thảo luận và thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020 cho thấy quá trình triển khai Nghị quyết 8i vẫn còn những tồn tại, hạn chế: số liệu quy hoạch sử dụng đất của tỉnh có chênh lệch so với chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ tại Nghị quyết số 53 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng chưa được điều chỉnh; nhiều diện tích đất trống không nằm trong quy hoạch nên không xác định được chức năng rừng để theo dõi, quản lý và sử dụng; việc quản lý đất lâm nghiệp của một số đơn vị lâm nghiệp nhà nước còn lỏng lẻo, tình trạng lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn còn xảy ra khá phổ biến... Do đó, Ban Kinh tế và Ngân sách cho rằng, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020 cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương là hợp lý và đúng quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để quản lý và bảo vệ rừng hiệu quả hơn, đồng thời tạo nền tảng để xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết biên chế sự nghiệp và biên chế công chức. Theo đó, tổng số biên chế sự nghiệp năm 2016 là 28.167, giảm 248 biên chế so với năm 2015; trong đó, biên chế sự nghiệp 26.895 (giảm 678 biên chế so với 2015), hợp đồng theo NĐ 68/2010/NĐ-CP là 1.272 (tăng 430 biên chế so với 2015). Tổng biên chế công chức giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2016 là 2.254 biên chế; trong đó, biên chế công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao là 2.244 (giao 2.241 biên chế, dự phòng 3 biên chế), biên chế công chức dự bị chuyển sang là 10 (giảm 15 biên chế so với 2015).

 

www.thuathienhue.gov.vn


Khai mạc kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa VI

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét và quyết định thông qua các dự thảo nghị quyết chuyên đề về thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao; phê duyệt Kế hoạch biên chế sự nghiệp và phân bổ biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020; quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế; kiện toàn nhân sự UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12 là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khoá VI nhiệm kỳ 2011 - 2016, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm để chúng ta cùng nhau đánh giá lại những kết quả đã đạt được, phân tích, làm rõ những mặt còn khiếm khuyết trong tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan liên quan, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


Nam Đông: HĐND huyện khóa V tổng kết nhiệm 2011 - 2016

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Nam Đông đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã thông qua 64 Nghị quyết, ban hành 38 nghị quyết quy phạm pháp luật, nội dung nghị quyết cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và phù với thực tế địa phương, được nhân dân ủng hộ. Bên cạnh đó, tiến hành tổ chức 30 đoàn giám sát chuyên đề ở các cơ quan đơn vị; thực hiện 55 cuộc tiếp công dân; và tiếp nhận hơn 35 nội dung kiến nghị, đề xuất; 08 đơn khiếu nại của công dân; Thường trực đã chuyển đơn và yêu cầu UBND huyện tiếp thu, giải quyết, đến nay, các đơn đã xử lý đạt 92,10%. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND huyện triển khai thực hiện 100% các thôn, khu dân cư trên địa bàn toàn huyện số lượng ý kiến kiến nghị đối với cấp huyện là 336 ý kiến. Trong đó tỷ lệ ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết khoảng 99,10%... Tại hội nghị các đại biểu đã dành thời gian xem xét và thông qua Đề án xây dựng làng văn hóa truyền thống của dân tộc CơTu giai đoạn 2016 - 2020; Đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021; Đề án phát triển ngành may công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Về đầu trang
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Thông tin mới
Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành văn bản số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 hướng dẫn số một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016

Quyết định bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, xe máy; Chính sách mới về trợ cấp đối với quân nhân; Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH; Sử dụng thuốc cấm trong cây trồng bị phạt tới 100.000.000 triệu đồng… là những chính sách, nghị định mới được áp dụng từ tháng 6/2016.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016

Quy định các lĩnh vực được ưu tiên dùng vốn ODA, về chi tiền lương cho cán bộ, công chức; số hoá tất cả các quyết định xử phạt hành chính, quy định mới về chi tiền lương công chức, về phí môi trường… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016.

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông