Thứ sáu, 30/01/2015
Trang chủ Tìm kiếm Sơ đồ web site Hỏi đáp Hòm thư Diễn đàn
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu phục vụ TXCT
Tài liệu kỳ họp thứ 9
Dự án Luật, Pháp lệnh
Thống kê
Đang truy cập: 18
Đã truy cập: 164189
Liên kết website
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin HĐND
In nội dung Gửi cho bạn
 
Tin HĐND
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND qua xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động này được triển khai khá tốt trên địa bàn tỉnh. Hàng năm có hàng chục đề xuất của UBND tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh (trong đó, năm 2011 có 34 đề xuất, năm 2012 có 42 đề xuất, năm 2013 có 26 đề xuất và năm 2014 có 41 đề xuất) đã được xử lý kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lưc, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Qua nhiều năm triển khai thực hiện cho thấy, việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh tế và ngân sách (chiếm trên 98% các đề xuất), nên hoạt động xử lý của Thường trực HĐND tỉnh cũng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực này.

Các nội dung UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực như: phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản (vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn Chương trình MTQG, vốn trái phiếu Chính phủ, ứng vốn XDCB năm sau…); điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách (bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị phát sinh ngoài dự toán, mua xe ô tô phục vụ công tác,…); bán các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; quy định tạm thời một số chính sách (chính sách ưu đãi đất đai trong lĩnh vực xã hội hoá; mức thu phí qua cầu phao trên sông Tả Trạch; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị…) và nhiều nội dung khác.

Trên cơ sở các đề xuất của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, sau đó báo cáo Thường trực HĐND tỉnh quyết định.  

Hoạt động thẩm tra, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của các Ban được tiến hành cơ bản giống như thẩm tra các tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp. Tuy nhiên, thành phần Đoàn thẩm tra gọn nhẹ hơn, thường là: Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn; mời đại diện Thường trực HĐND tỉnh tham gia Đoàn, một số sở, ngành liên quan; mời đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã cùng tham gia khi Đoàn thẩm tra tại địa phương; một hoặc hai chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Nội dung thẩm tra tập trung chủ yếu vào cơ sở pháp lý, sự cần thiết, dự kiến kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị được thẩm tra. Quá trình thẩm tra, Đoàn sẽ đi khảo sát thực tế nếu thấy cần thiết.

Kết thúc đợt thẩm tra, Ban của HĐND được phân công thẩm tra có văn bản báo cáo kết quả thẩm tra cho Thường trực HĐND tỉnh. Sau khi xem xét ý kiến của Ban, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có văn bản thỏa thuận với UBND tỉnh để triển khai thực hiện.

Nhiều kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh được Thường trực HĐND, UBND tỉnh chấp thuận

Thông qua hoạt động thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh đã phân tích sâu sắc, có ý kiến phản biện rõ ràng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương đối với một số nội dung do UBND tỉnh đề xuất. Trên cơ sở đó, các Ban kiến nghị bằng văn bản để Thường trực HĐND cho ý kiến. Cụ thể một số kết quả của như sau:

- Về kế hoạch phân bổ vốn tín dụng ưu đãi năm 2013: UBND tỉnh đề nghị sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi để bố trí 70 tỷ đồng đầu tư xây dựng dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ. Tuy nhiên, Ban Kinh tế và Ngân sách có ý kiến không đồng tình với kế hoạch bố trí vốn cho công trình này. Sau 3 lần thẩm tra với sự phân tích có tình có lý về việc sử dụng nguồn vốn, dự án đưa ra chưa thật sự bức thiết, vốn lớn, thời gian dự án lại kéo dài, chậm phát huy hiệu quả… cuối cùng  kiến nghị của Ban đã được Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch chấp thuận, nguồn vốn này sau đó đã được bố trí cho các công trình thiết yếu xây dựng đường giao thông nông thôn thiết thực hơn ở các địa phương.

- Về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: Đây là lĩnh vực rất nhạy cảm nên  Thường trực HĐND tỉnh rất chú trọng, hầu hết các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do UBND tỉnh đề xuất bán đều được thẩm tra kỹ nguồn gốc của khu nhà, đối tượng mua nhà. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế và Ngân sách đã kiến nghị không bán nhiều khu nhà đất do nằm trong vùng bảo vệ di tích, hoặc không đúng đối tượng được mua nhà… Điển hình nhất, là việc Ban đề nghị không bán khu nhà đất tại số 11 Lê Lợi ( với tổng diện tích gần 1.500m2) cho các hộ đang thuê mà đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để đền bù, giải tỏa toàn bộ khu vực này nhằm tạo quỹ đất, thu hút các nhà đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ. Kiến nghị này đã được Thường trực HĐND tỉnh đồng tình và được UBND tỉnh tiếp thu. Hiện nay, khu đất này đã trở thành khu đất vàng và tỉnh đang kêu gọi đầu tư.

-Về ban hành chính sách nông nghiệp và nông thôn: qua thẩm tra, nhận thấy dự thảo chính sách do UBND tỉnh đề xuất còn một số nội dung về đối tượng, hình thức, định mức hỗ trợ… chưa rõ, Ban Kinh tế và Ngân sách đã đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách để áp dụng tạm thời, rút kinh nghiệm và sẽ hoàn thiện để thông qua HĐND tỉnh trong kỳ họp chuyên đề sắp tới.

- Về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản: UBND tỉnh đã tiếp thu nhiều ý kiến của Ban Kinh tế và Ngân sách và Thường trực HĐND tỉnh như: (i) chấn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư của các đơn vị, kiên quyết không bố trí vốn cho các công trình chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định; (ii) tập trung nguồn vốn trả nợ XDCB cho nhà thầu đối với các công trình đã hoàn thành nhưng bố trí chưa đủ vốn, giảm đến mức tối đa nợ đọng XDCB theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ; (iii) bố trí vốn tập trung, nhất là những công trình cấp thiết; (iv) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng công trình. Nhờ vậy, công tác quản lý vốn XDCB trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, các công trình được bố trí vốn tập trung hơn, nguồn vốn được sử dụng cơ bản hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Có thể nói rằng, bằng cách phân công, điều hòa hợp lý hoạt động của các Ban HĐND tỉnh nên nhiều vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh giữa 2 kỳ họp của HĐND tỉnh đã kịp thời được tháo gỡ, xử lý, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan liên quan

Từ thực tiễn xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp cho thấy, hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, là cơ sở, nguồn thông tin quan trọng giúp Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thẩm tra để xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp vẫn còn một số tồn tại như:

1. Các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường là phát sinh đột xuất nên các Ban của HĐND tỉnh rất khó tiến hành thẩm tra nếu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh vào thời điểm chuẩn bị cho các kỳ họp của HĐND tỉnh.

2. Hoạt động thẩm tra dựa vào Trưởng ban và Phó Trưởng ban chuyên trách của các Ban HĐND và chuyên viên Văn phòng là chủ yếu nên có lúc, có nơi chưa đi sâu đánh giá, phân tích hết các khía cạnh của vấn đề; thời gian thẩm tra một số vấn đề chưa đảm bảo nên hiệu lực của một số kiến nghị chưa cao đối với cơ quan nhà nước;

3. Một số cơ quan, đơn vị được thẩm tra chưa cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu, việc giải trình các vấn đề chưa đủ sức thuyết phục đã ảnh hưởng đến việc phân tích, nhận định để đưa ra các kiến nghị của Ban đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Để hoạt động này tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tham mưu, chủ trì soạn thảo các nội dung đề xuất cũng như các đối tượng được thẩm tra nhằm khắc phục các tồn tại nêu trên, góp phần đảm bảo việc ra quyết định của Thường trực HĐND tỉnh một cách đúng đắn, chính xác, hiệu quả những  vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, đáp ứng cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp./.

 

ĐÀO CHUẨN

Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh


Hội nghị giao ban lần thứ 8, Ban Pháp chế HĐND cấp tỉnh và huyện

Hội nghị giao ban lần này cũng là Hội nghị giao ban Ban pháp chế lần thứ hai của nhiệm kỳ 2011-2016, kế thừa và phát huy những kết quả của 7 lần Hội nghị giao ban trước đây. Với mục tiêu thông qua hoạt động giao ban là dịp để cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong thực hiện chức năng nhiệm vụ; đồng thời tăng cường mối qua hệ phối hợp giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá phân tích những kinh nghiệm hoạt động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban pháp chế hai cấp thông qua kết quả thẩm tra, giám sát, khảo sát. Các tham luận của Ban pháp chế huyện Phú Vang, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy là những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giám sát công tác đấu giá, giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra và giám sát công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đây là những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm.

Trong việc phối hợp với UBMTTQVN hai cấp, phải khẳng định rằng trong những năm qua, Ban Pháp chế hai cấp luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực MTTQ trong các hoạt động thẩm tra, giám sát, góp phần cùng MTTQ động viên nhân dân phát huy dân chủ, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong hoạt động phối hợp này, MTTQ các cấp đã tích cực chủ động giúp đỡ các thành viên của Ban Pháp chế thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu dân cử thông qua công tác tiếp xúc cử tri và thực tiễn hoạt động trong ngành, lĩnh vực mình để phát hiện những vấn đề mang tính nổi cộm, bức xúc ở địa phương, từ đó có ý kiến chất vấn với các cơ quan liên quan hoặc kiến nghị với Thường trực, Ban Pháp chế để tổ chức các đoàn giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Vấn đề tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Pháp chế tỉnh với Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND cấp huyện trong hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát được Hội nghị hết sức quan tâm. Việc duy trì tốt mối quan hệ phối hợp cũng đã được thực hiện trong 10 năm qua và thể hiện qua 8 Hội nghị giao ban Ban Pháp chế hai cấp. Chính mối quan hệ phối hợp này đã góp phần giúp Ban Pháp chế tỉnh và các huyện, thị xã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

 

                   Toàn cảnh Hội nghị giao ban lần thứ 8

 

Từ kinh nghiệm hoạt động phối hợp trên, để góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Ban Pháp chế hai cấp trong thời gian tới cần có một số giải pháp phương thức phối hợp như sau:

Thứ nhất, tại mỗi cuộc thẩm tra và giám sát của Ban Pháp chế tỉnh tại địa bàn cấp huyện, Ban mời Thường trực HĐND và Ban Pháp chế cấp huyện tham gia cùng với Đoàn; đối với giám sát chuyên đề, Ban mời thêm đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn cùng tham dự để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp.

Với sự tham gia của Thường trực HĐND và Ban Pháp chế cấp huyện sẽ tạo thuận lợi cho những nhận định, đánh giá, minh chứng của Ban Pháp chế tỉnh được sâu sát, chính xác, cụ thể và thể hiện tính khái quát vấn đề cao hơn. Đây cũng là điều kiện để cấp huyện nắm thêm tình hình thực thi pháp luật tại địa phương và trong tỉnh; những vấn đề tồn tại, hạn chế của cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ đó góp phần cho Ban Pháp chế hai cấp tham mưu cho Thường trực và HĐND ban hành các Nghị quyết sát, đúng chính sách và phù hợp thực tiễn hơn.

Đối với một số cuộc giám sát quan trọng, nội dung giám sát phức tạp của cấp huyện, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế cấp huyện có thể mời bộ phận chuyên trách của Ban pháp chế tỉnh cùng tham gia giám sát tại một số buổi hoặc tham dự buổi thông qua kết luận giám sát.

Thứ hai, sau giám sát, phải chú trọng công tác đôn đốc, theo dõi thực hiện các kết luận, kiến nghị. Mặc dù chúng ta chưa có Luật giám sát của HĐND nhưng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát, trên cơ sở chức năng, quyền hạn của mình, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế các huyện, thị xã, thành phố Huế cần phối hợp cùng tỉnh đôn đốc, kiểm tra các ban, ngành liên quan tại địa phương thực hiện các kết luận sau giám sát của Ban Pháp chế tỉnh.

Thứ ba, thực hiện tốt chế độ thông tin như các kế hoạch, báo cáo giám sát, thẩm tra của Ban Pháp chế hai cấp đều gửi cho nhau để nghiên cứu, tham khảo và thực hiện. Qua đó có được những thông tin cần thiết, bổ ích trong xác định nội dung, vấn đề cần giám sát, hạn chế chồng chéo, mất thời gian không cần thiết.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm đầu mối để tiếp nhận thông tin về kế hoạch, các báo cáo giám sát, khảo sát từ các huyện, tổng hợp chung và chia sẻ lại cho các huyện; liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông đăng ký tạo email công vụ của Ban Pháp chế cấp tỉnh và các huyện để thuận lợi trong việc gửi, nhận và lưu giữ văn bản; cung cấp số điện thoại, các tài liệu kỳ họp HĐND trên website của HĐND tỉnh để thuận tiện trong việc thông tin liên lạc cũng như tra cứu văn bản trên website HĐND tỉnh, huyện.

Thứ tư, khó khăn hiện nay là Ban Pháp chế cấp huyện không có chuyên viên giúp việc nên việc xây dựng kế hoạch và viết báo cáo thẩm tra, giám sát còn gặp nhiều khó khăn. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ làm đầu mối với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện để cung cấp thông tin, cung cấp các mẫu kế hoạch, đề cương, báo cáo thẩm tra, giám sát tương tự của tỉnh và các huyện khác để cấp huyện nghiên cứu, tham khảo.

Thứ năm, tiếp tục duy trì hội nghị giao ban mỗi nhiệm kỳ 3 lần (đầu nhiệm kỳ, giữa và cuối nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ 2011-2016 Hội nghị giao ban sẽ tổ chức vào tháng 01/2016 tại thành phố Huế) nhằm trao đổi kinh nghiệm một cách thiết thực, bổ ích giữa Ban pháp chế tỉnh với Thường trực HĐND và Ban Pháp chế cấp huyện. Nội dung và chủ đề của Hội nghị giao ban giao do đơn vị đăng cai chủ động và phối hợp với Ban Pháp chế tỉnh xây dựng; trên cơ sở đó Ban Pháp chế tỉnh sẽ thông báo cho Ban pháp chế các huyện chuẩn bị tham luận theo chủ đề của đơn vị đăng cai tổ chức; điều này nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đơn vị đăng cai tổ chức giao ban.

 

Nguyễn Anh Dũng


Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 8

Trước khi bước vào chương trình làm việc, các đại biểu đã tiến hành làm lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. 

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, các tỉnh đã có các tham luận về những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và trao đổi những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri; kinh nghiệm giám sát hoạt động tư pháp, quan tâm đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn tại các kỳ họp.

 

 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Đào Chuẩn - Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã trình bày tham luận về một số kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Từ thực tiễn cho thấy, hoạt động thẩm tra xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, là cơ sở, nguồn thông tin quan trọng giúp Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đúng đắn, chính xác các vấn đề. Để hoạt động này tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, đồng chí Đào Chuẩn cũng đã nêu lên một số kinh nghiệm để Thường trực, các Ban HĐND các tỉnh nghiên cứu, thảo luận, đó là: Việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp phải được Thường trực HĐND tỉnh điều hòa, phân công cho các Ban nghiên cứu, thẩm tra, nhằm phát huy vai trò của các Ban, góp phần đảm bảo việc quyết định của Thường trực HĐND tỉnh đúng và hợp lý; Ban được Thường trực HĐND phân công thẩm tra phải năng động, phát hiện vấn đề, nêu được ý kiến phản biện hợp lý, đúng quy định của pháp luật để xử lý vấn đề sẽ giúp Thường trực HĐND tỉnh quyết định chính xác, đúng đắn, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp; Vai trò của Trưởng đoàn thẩm tra là rất quan trọng khi đưa ra các ý kiến phản biện trước Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan được thẩm tra đối với những vấn đề nhạy cảm, vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau; Cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần cầu thị, lắng nghe ý kiến phản biện của các Ban HĐND, chủ động trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh sẽ góp phần tạo điều kiện tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn cuộc sống một cách thuận lợi hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc An - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung bộ, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong hoạt động của HĐND các cấp hiện nay. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Thường trực HĐND các tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trên các hoạt động HĐND từ tiếp xúc cử tri, tổ chức kỳ họp, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn,... Chú trọng phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh trong công tác tham mưu nâng cao chất lượng các hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng chí cũng đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các tỉnh để gửi đến Quốc hội nghiên cứu, xem xét.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND các tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ về việc Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ đăng cai hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 9.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn


HĐND huyện Phú Lộc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất, khóa X

Tại kỳ họp này, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và đúng luật, trên cơ sở Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc giới thiệu người ra ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện; HĐND tiến hành thảo luận, bầu cử bằng hình thức phiếu kín, đồng thời ra nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung đồng chí Đặng Hữu Phúc - Huyện ủy viên vào chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện để cùng UBND huyện để tiếp tục chỉ đao, điều hành hoạt động của UBND nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Giải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện hy vọng rằng đồng chí được bầu vào các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện lần này sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục kế thừa thành tựu và kinh nghiệm của bản thân và của tập thể; góp phần xây dựng huyện Phú Lộc ngày càng phát triển, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân huyện nhà.

 

www.qhhdthuathienhue.gov.vn (CTV)


Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Người tiếp

01

Ngày 07/01/2015

Trụ sở Tiếp dân của tỉnh (số 02 Tố Hữu)

Ông Nguyễn Văn An

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

02

Ngày 21/01/2015

Huyện A Lưới

Ông Nguyễn Văn An

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

03

Ngày 04/02/2015

Trụ sở Tiếp dân của tỉnh (số 02 Tố Hữu)

Bà Phạm Thị Bích Thủy

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

04

Ngày 11/02/2015

Huyện Phong Điền

Ông Lê Trường Lưu

Chủ tịch HĐND tỉnh

05

Ngày 11/3/2015

Huyện Quảng Điền

Bà Phạm Thị Bích Thủy

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

06

Ngày 25/3/2015

Trụ sở Tiếp dân của tỉnh (số 02 Tố Hữu)

Ông Nguyễn Văn An

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

07

Ngày 08/4/2015

Thị xã Hương Trà

Ông Nguyễn Văn An

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

08

Ngày 22/4/2015

Trụ sở Tiếp dân của tỉnh (số 02 Tố Hữu)

Bà Phạm Thị Bích Thủy

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

09

Ngày 06/5/2015

Huyện Phú Vang

Bà Phạm Thị Bích Thủy

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

10

Ngày 20/5/2015

Trụ sở Tiếp dân của tỉnh (số 02 Tố Hữu)

Ông Nguyễn Văn An

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

11

Ngày 10/6/2015

Thị xã Hương Thủy

Ông Lê Trường Lưu

Chủ tịch HĐND tỉnh

12

Ngày 24/6/2015

Trụ sở Tiếp dân của tỉnh (số 02 Tố Hữu)

Bà Phạm Thị Bích Thủy

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

 

Cao Hữu Dũng


Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Quảng Điền

Theo đánh giá tại kỳ họp, năm 2014, dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện Quảng Điền vẫn đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,6%; thu ngân sách địa phương đạt 38,5 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,9; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47,6%...

Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 500 tỷ đồng. Trong nông nghiệp sản xuất lúa được mùa cả 2 vụ, năng suất bình quân đạt 63,1 tạ/ ha, nhiều mô hình cây trồng mới được đưa vào thử nghiệm, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và thân thiện với môi trường. Các chương trình trọng điểm được thực hiện có hiệu quả, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới có sự chuyển biến tích cực, xã điểm Quảng Phú đạt 19 tiêu chí, 9 xã còn lại đạt từ 12 đến 15 tiêu chí, trên lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Quảng Điền cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 chức danh do HĐND huyện bầu. Đồng thời, kỳ họp cũng dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận bàn giải pháp và thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2015, Nghị quyết về dự toán ngân sách huyện năm 2015 và Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015./.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Phong Điền

Năm 2014, tình hình kinh tế xã hội huyện Phong Điền tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, 15/15 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 24%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công nghiệp xây dựng 38%; nông lâm ngư nghiệp 37%; dịch vụ 25%. Thu nhập bình đầu người trên 31 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước 96 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt gần 61.000 tấn, sản lượng khai thác thủy sản 3.960 tấn. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước phát triển với giá trị sản xuất 1.759 tỷ đồng. Nhiều cơ sở công nghiệp và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp hoạt động có hiệu quả và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động như  Công ty Scavi, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P; nhà máy sản xuất gạch tuynen Công ty 1-5, nhà máy xi măng Đồng Lâm; mộc Mỹ nghệ Mỹ Xuyên, nước mắm Phong Hải, tương măng Phong Mỹ…

Các chương trình dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư, nhất là hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị; hoàn thành các quy hoạch khác như: quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 và lập nhiệm vụ các quy hoạch đô thị loại V các xã Phong An, Điền Lộc.... Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định. 

Tại kỳ họp này HĐND huyện Phong Điền sẽ dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận bàn và quyết định nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015, bên cạnh đó HĐND huyện Phong Điền lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND huyện bầu.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Hương Trà

Năm 2014, với sự tập trung chỉ đạo và điều hành quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp, ngành trên địa bàn nên tình hình kinh tế - xã hội của thị xã đạt được kết quả khá, đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 18,6%; dịch vụ ngành kinh tế mũi nhọn đạt 918 tỷ đồng, tăng 19,1%; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 22% so với năm 2013; thu ngân sách ước đạt 98,19 tỷ đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, giáo dục - đào tạo tiếp tục duy trì chất lượng, hoàn thành cơ bản phổ cập giáo dục từ mầm non đến THCS. Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh được quan tâm nhất là đối với vùng sâu, vùng xa; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với nông thôn mới đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Quốc phòng và an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2015, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Về đầu trang
Trang    1 2 3 4 5 > >>
Thông tin mới
Hội nghị giao ban lần thứ 8, Ban Pháp chế HĐND cấp tỉnh và huyện

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, chiều ngày 23/01/2015 tại thị xã Hương Thủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 8 giữa Ban pháp chế HĐND các huyện, thị xã và thành phố Huế. Các đồng chí: Bùi Thành Hà - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Văn Chính - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thủy và Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

13 Luật có hiệu lực từ 1/1/2015

Từ 1/1/2015, 13 Luật chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung quan trọng như: Mở rộng phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT; được mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; miễn thuế thu nhập DN đối với thu nhập từ chế biến nông, thủy sản của hợp tác xã; tăng cường kiểm soát, quản lý chất lượng xây dựng; khắc phục đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư công.

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2015 của Thường trực HĐND tỉnh như sau:

Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội 6 tháng đầu năm 2015

Thực hiện Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết số 08/2002/QH11 của Quốc hội về việc Ban hành quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2014

Khung giá đất tối đa ở thành phố là 162 triệu đồng /m2; 3 tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện; gia hạn đổi giấy phép lái xe ô tô thêm 1 năm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2014.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2014

Bảo toàn vốn nhà nước ở mức cao nhất; không hạn chế mức giảm, số lần giảm giá xăng dầu; quy định mới về mức thu phí đường bộ; miễn thuế nhập khẩu linh kiện y tế;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2014.

Trang chủ   |   Góp ý   |   Cấu trúc Website   |   Hỗ trợ
© 2006-2012 Designed by Trung tâm Tin học
Giấy phép số: 123/GP-TTĐT ngày 21/8/2012 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông